MACZELKA László

Édesipari anyagismeret

Bp., 1962. Műszaki.             200 l.

Szövegközti illusztrációkkal.

730 példányban készült !

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban, közepes példány.

2.000 Ft

HECKER Walter

A bábolnai arab lótenyésztés története

Bábolna, 1989. (Mezőgazdasági Könyvkiadó)     146 l., 7 színes tábla, 5 melléklet (kihajtható), 2 sztl.lev.

Kiadói nyl kötésben, színes papír védőborítóval, melynek hátsó oldala hiányos, ettől eltekintve jó példány.

Hozzátartozik:

A Bábolnai M. Kir. Áll. Ménes-Intézet rövid leírása az 1896. évben.

Bp., 1896. Nagy Sándor Könyvnyomdájából.   27 l., 1 sztl.lev.

REPRINT!

Fűzve.

3.000 Ft

TAKÁCS Béla

A Zempléni-hegység üveghutái

Bp., 1966. Műszaki.          1 tábla (térkép), 151 l.,(97-151 lapig képek)

1 000 példányban készült

Fűzve, kiadói színes illusztrált papírkötésben, jó példány.

2.400 Ft

KLENCKE, (Hermann)

Taschenlexicon der Therapie für practische Aerzte.

Zweite, mit einem Nachtrage vermehrte Ausgabe.

Leipzig, 1849. Christian Ernst Kollmann.(Druck C.Schumann in Schneeberg)     1 sztl.lev., 498 l.

A címlapon gyűjteményi bélyegző “Bécsi Akad. Magyar olvasó- és Társaskör”

A kötet számos lapja elszíneződött.

Korabeli amatőr, gerincén erősen kopott és sérült egészvászon kötésben, szennylapokon ceruzás bejegyzésekkel.

4.500 Ft

SURÁNYI Dezső

Magyar biokertek a XVII. században

(Bp., 1987.) Natura (Szegedi Nyomda)        196 l., 2 sztl.lev.

Számos szövegközti rajzzal.

Kiadói egészvászon kötésben, színes illusztrált papír védőborítóval, szép példány.

1.500 Ft

(CSUHAY Dénes szerk.)

A Budapesti Közúti Vasút 100 éve

Bp., 1966. Közlekedési Dokumentációs Vállalat.    1 melléklet (kihajtható), 231 l., 1 színes melléklet (külön), 8 tábla.

A szövegben számos egész oldalas illusztráció és rajz.

Kiadói egészvászon kötésben, szép példány.

4.500 Ft

BERDE KÁROLY, vitéz

A magyar nép dermatologiája

A bőr és betegségei népünk nyelvében, hiedelmeiben és szokásaiban

Bp., 1940. A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat kiadása. (Garab József könyvnyomdája, Cegléd.)      XI., 303 l.

(A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára CLXX. kötet. 1940.)

Kiadói egészvászon kötésben, gerincén aranyozással, jó példány.

6.000 Ft

RANSCHBURG Pál és DÉCSI Károly

Lelki gyógymódok (Psychotherapia)

A magnetizmusról, annak az emberi szervezetre való hatásáról, és lehető külső és belső gyógyalkalmazásáról.

Bp., 1900. (Franklin-Társulat nyomdája)      VIII, 272 l., 3 melléklet (kihajtható)

A kötet TELLYESNICZKY Kálmán egyetemi tanár példánya volt.

Korabeli amatőr, kissé kopott félvászon kötésben, gerincén aranyozással.

Az eredeti első boríték bekötve.

6.000 Ft

OLTAY Károly

Geodézia

Tan- és kézikönyv mérnöki használatra

III. kötet.

A vízszintes mérés módszerei.

Bp., 1919. Németh József Technikai-Könyvkiadóvállalata.   IX., 1 sztl.lev., 266 l.,

Számos szövegközti ábrával.

Korabeli amatőr félvászon kötésben.

1.500 Ft

OLTAY Károly

Geodézia

Harmadik, átdolgozott kiadás

Átdolgozta RÉDEY István

Bp., 1962. Tankönyvkiadó.       658 l., 1 sztl.lev., 4 színes melléklet

(Egyetemi tankönyv)

Kiadói félvászon kötésben, kopott gerincű példány.

2.000 Ft

BOTÁR Imre-KÁROLYI Zsigmond

A Tisza szabályozása I. rész (1846-1879)

Bp., 1971. (Vízügyi Dokumentációs és Tájékoztató Iroda sokszorosító üzemében)         75 l.

(Vízügyi Történeti Füzetek 3.)

Szövegközti ábrákkal és fényképekkel.

Német, angol, francia és orosz kivonattal.

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítékban, jó példány.

3.000 Ft

A szegedi árvíz 1879.

(Adalékok a Tisza-szabályozás történetéhez)

A kötetben:

DEGEN Imre: A Szegedi árvíz

LÁSZLÓFFY Woldemár: Az árvíz hidrológiai szempontból

KÁROLYI Zsigmond: Adatok a szegedi árvíz történetéhez

Adatok a szegedi árvíz bibliográfiájához

Bp., 1969. (Vízügyi Dokumentációs és Tájékoztató Iroda sokszorosító üzemében)        80 l.

(Vízügyi Történeti Füzetek 1.)

Számos szövegközti rajzzal és fotóval.

Német, angol, francia és orosz kivonattal.

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítékban, jó példány.

3.000 Ft

GYŐRY Tibor

Magyarország orvosi bibliographiája 1472-1899

Összeállította – –

A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása

Bp., 1900. Athenaeum.         IX, 1 sztl.lev., 252 l., 1 sztl.lev.

(A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára LXXXIII. kötet 1900)

Kiadói aranyozott gerincű egészvászon kötésben, jó példány.

7.500 Ft

SZŰCS Ervin

Hasonlóság és modell

Bp., 1972. Műszaki.             299 l.

Néhány helyen ceruzás aláhúzás.

“A szerző célja az volt, hogy -az egzaktság megsértése nélkül- lehetőleg egyszerű matematikai eszközökkel összefoglalja a hasonlósági módszert”

Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóval, jó példány.

2.500 Ft

PALOTÁS László

A fa mint építőanyag

Szerkesztette – –

Bp., 1949. A Budapesti Építőmesterek Ipartestülete. (Hungária Hírlapnyomda Rt.)       XVI, 454 l., 1 kihajtható melléklet

A felelős kiadó dedikációjával!

Kiadói egészvászon kötésben, jó példány.

4.000 Ft

Régi gyár a Váci úton

A Láng Gépgyár 90 éve

Bp., 1960. (Sztálinvárosi Nyomda)        127 l.

Számos szövegközti és egészoldalas fényképpel.

Illusztrált aranyozott vászonkötésben.

1.000 Ft

THIERING Oszkár

A textilipar

A szövés-fonás anyagai és technikája

Bp., é.n., A Kultura Könyvkiadó és Nyomda RT.   1 tábla (Jacquard Mária József), 112 l.

Számos szövegközti illusztrációval.

Kiadói illusztrált keménypapír  kötésben, jó példány.

800 Ft

SZILÁGYI Gábor

A fotóművészet története

A fényrajztól a holográfiáig

Bp., (1982.) Képzőművészeti Alap.       419 l.

(Képzőművészeti Zsebkönyvtár)

A szövegben számos fotóval és egyéb illusztrációval.

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítékban, közepes példány.

1.500 Ft

PARKERDŐK MAGYARORSZÁGON

Szerk.: MÉSZÖLY Győző
Bp., 1981. Natura. 
300 l., 4 sztl. lev., 28 képtábla.
Kiadói papírkötésben, szép állapotú példány.

1.000 Ft

HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT

A Duna magyarországi szakaszán, valamint az egyéb hajózható belvizeken közlekedő hajókra
Negyedik kiadás
Bp.,  1963. (KÖZDOK)
100 l., 1 sztl.lev., (69-100 oldalig a hangjelek és látható jelzések ábrái)
Megjelent 1965.I.23.-án
Hozzátartozik:
Hajósoknak szóló hirdetmény 1132/Du.        7 l.
Kiadói papírkötésben, fűzve.

1.500 Ft

RIGLER József Ede

Papírneműgyár RT.

Budapest VI, Rózsa utca 55.
Gyártmányai: Irófüzet, Rajztömbök, Kereskedelmi füzetek, Hangjegyfüzetek, Vázlatfüzetek, Naplók, Különféle naptárak
Legjobbak a RIGLER írófüzetek.
Bp., é.n., Rigler r.-t. 
16 levél (üres lapok)
M: 96×57 mm.
A gyár reklámnyomtatványa, fűzve.

300 Ft

DENKSCHRIFT

1887-1937 – – zum 50 jährigen Bestand des Klubbs der Maschinen-Betriebs-Leiter der 1. D.D.S.G.
Vorwort Sulzbacher Eduard
(Bp. 1937. Hamar nyomda.)
107 l., 3 t.
Számos szövegközti fotóval.
Korabeli egészvászon kötésben.

3.000 Ft

TEMESVÁR

Műszaki és általános feltételek – – sz. kir. város belterületének és utcahálózatának háromszögelésére, térfelvételére, szintezésére és térképezésére vonatkozólag.
(Temesvár, é.n. Csendes Jakab)
14 l.
Kéziratos lapszéli jegyzetekkel.
Fűzve.

1.000 Ft

EISEN- und METALL -GIESSER - KALENDER für 1906

Hrsg. von Carl PATAKY.
(26. Jahrgang)
Berlin, é.n. (1905) Carl Pataky.
20 sztl.lev., 122 l., 6 sztl.lev., 168 l., XXVIII, 32 sztl.lev.
Kiadói szecessziós diszítésű egészvászon kötésben.

1.000 Ft

ASTRA (reklámok)

Gebrauchsanleitung Astra Klein-addiermaschine          4 levél
Farbbandführüng    1 levél
H.n. é.n. ny.n.
Szakadt borítékban.

500 Ft

HORVÁTH Andor

Tereptan tankönyv

Tartalékos tisztek részére
(Bp.) é.n. (Zrínyi Nyomda)
270 l., 1 sztl.lev.+hibajegyzék
Számos szövegközti ábrával.
Fűzve.

1.500 Ft