A tudás forrása

Bp., é.n.,Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat R.-T.      319 l.

A szöveg között 285 képpel

“Ezt a könyvet a Tolnai Kiadóvállalat ajándékozza azoknak, akik a Világhírű Regényekből 10 kötetet, vagy a Világkönyvtár sorozatból 20 kötetet átvettek.”

Kiadói bordázott gerincű félbőr kötésben, szép példány.

1.500 Ft

PÉCSI Márton

Budapest természeti képe

Szerkesztette – – MAROSI Sándor és SZILÁRD Jenő közreműködésével

Bp., 1958. Akadémiai.      774 l., 26 fényképes melléklet, XX tábla, 1 térkép (kihajtható)

Mellékletek: 8 térkép ( a hátsó kötéstáblához erősítve)

Kiadói egészvászon kötésben, fényképes papír védőborítóval, szép példány.

6.000 Ft

FELFÖLDY Lajos

Növényszociológia

(Bevezetés a geobotanikai kutatás módszertanába.)

Debrecen, 1943. Szerző. (Nagy Károly Grafikai Műintézete)  133 l., 1 sztl.lev.

Szövegközti ábrákkal.

Dedikált példány !

A margón kézzel írt szakmai bejegyzésekkel.

Fűzve, jó példány.

5.000 Ft

SOÓS Lajos, DUDICH Endre, HANKÓ Béla

Rendszeres állattan

Pécs-Budapest, 1924-1928. A Danubia kiadása.

I. Véglények, szivacsok, csalánozók, laposférgek, nemathelminthes és kerekesférgek    VI.,148 l., 1 sztl.lev.

II. Gyűrűsférgek, tentaculata, puhatestűek, tüskésbőrűek, őschordások    V., 178 l.

III. Izeltlábú állatok    188 l.

IV. A gerincesek általános jellemzése és a halak    VIII., 107 l.

(Tudományos Gyűjtemény 10, 11, 22, 29.)

A kötetek számos szövegközti ábrával.

Hozzákötve:

KORMOS Tivadar

Az ősember világa

Bp., 1926. Kir. Magyar Természettudományi Társulat.    77 l.

(Népszerű Természettudományi Könyvtár 5.)

Számos szövegközti ábrával.

Korabeli amatőr félvászon kötésben, gerincén aranyozással, jó példány.

5.000 Ft

OLÁH József

Rovargyűjtés

(Férgek-Izeltlábúak-Puhatestűek)

Bp., 1967. Táncsics Könyvkiadó.        127 l.

Számos szövegközti illusztrációval.

(Kis technikus Könyvtár)

Fűzve, kiadói papírkötésben, jó példány.

1.000 Ft

OLÁH József

Növénygyűjtés

Bp., 1967. Táncsics Könyvkiadó.             115 l.

(Kis technikus Könyvtár)

Számos szövegközti illusztrációval.

Fűzve, kiadói illusztrált papír kötésben, szép példány.

1.000 Ft

SIMON Béla

Földrengések

Bp., 1943. Kir. Magy.Természettudományi Társulat.    1 melléklet(térkép), 183 l., 32 t.(16 levélen)

Fűzve, kiadói papírkötésben, jó példány.

4.800 Ft

(KESSLER Hubert - MEGAY Géza)

Lillafüred barlangjai

Miskolc, 1955. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tanácsának Idegenforgalmi Hivatala  (Borsodmegyei Nyomdaipari Vállalat)      75 l.

Számos szövegközti rajzzal és fényképpel.

Fűzve, kiadói papírborítékban közepes példány.

1.000 Ft

DUDICH Endre

Az Aggteleki cseppkőbarlang és környéke

Függelék: Kisebb barlangjaink áttekintése

LENDVAI Károly: A Sajó-Bódva közének ismeretlen szépségei

Bp., 1932. Királyi Magyar Természettudományi Társulat (KMENY)  2 sztl.lev., 186 l., 1 sztl.lev., 4 tábla, 1 térkép

(Népszerű Természettudományi Könyvtár 12.)

Fűzve, kiadói papírkötésben, széteső példány.

2.000 Ft

CSÁNYI Vilmos

Magatartásgenetika

Bp., 1977. Akadémiai.       173 l., 1 sztl.lev.

(Korunk Tudománya)

Számos szövegközti rajzzal.

Fűzve, jó példány.

800 Ft

ZSOLT János

A Szent-Endrei sziget növénytakarója

Bölcsészdoktori értekezés

Bp., 1943. (Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T.)   16 l., 2 sztl.lev., 7 táblázat (ebből több kihajtható)

(Klny. az Index Horti Botanici Universitatis Budapestiensis VI. kötetéből.)

Dedikált !

Fűzve, kiadói papírborítékban, jó példány.

3.600 Ft

VERZÁRNÉ PETRI Gizella

Farmakognózia

Bp., 1982. Medicina.        361 l., 1 sztl.lev.

A könyv a természetes eredetű főként növényi, kisebb részben állati származású biológiailag aktív gyógyhatású vegyületekkel foglalkozik.

Szövegközti kémiai képletekkel.

Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóval.

2.000 Ft

PAPP József

Parkismertető

Veszprém, 1975. (Veszprém megyei Nyomda Vállalat)

44 l., 1 sztl.lev.

(A Zirci Arborétum)

Számos szövegközti fényképpel.

Fűzve, kiadói papírborítóban.

300 Ft

FELFÖLDY Lajos

Sás-határozó

KITAIBELIA Botanikai-Természetvédelmi folyóirat

VII. évf., 1. füzet Vol.7, No.1

Debrecen, 2002. ny.n.    100 l., (69-92 lapok: rajzos táblák)

Fűzve, újszerű állapotban.

1.000 Ft

KOMJÁTHY Aladár

Három fizikus

Newton – Rutherford – Broglie

Bevezető tanulmánnyal a mai fizikáról

Bp., 1947. Egyetemi Nyomda.    35 l.

Fűzve, kiadói papírborítóban, kifogástalan példány.

700 Ft

PUNNETT, R. C.

Az átöröklés

Fordította: Soós Lajos
Bp., 1928. Kir. Magy. Természettud.Társ.
XVI, 277 l., 8 színes és 1 fekete-fehér tábla
(Természettudományi Könyvkiadó Vállalat XCVII. kötet.)
Kiadói egészvászon kötésben, jó állapotban.

800 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYI  KÖZLÖNY

Havi folyóirat közérdekű ismeretek terjesztésére.
Szerk.: GORKA Sándor és ILOSVAY Lajos
Harminczkilenczedik kötet 449-460. füzet
Bp., 1907. Kir.Magy.Természettudományi Társulat 
XVI.,      720 l.
Kiadói, vaknyomásos, egészvászon kötésben, jó példány.

3.000 Ft

MIKLÓS Gergely

Az embertan elemei

A tanító- és tanítónőképző-intézetek használatára
Bp., 1901.  Franklin Társulat.
32 l.
Kiadói papírborítékban.

500 Ft

SZEMÉSZET - OPHTHALMOLOGIA  1949/1-4.sz.

Az orvos-egészségügyi szakszervezet szemész szakcsoportjának tudományos folyóirata
Bp.,  1949. Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat.
255 l.
Teljes évfolyam !
Fűzve, eredeti papírborítékokban.

800 Ft

MECSNIKOV, E(li)

Az emberi természet

Tanulmányok
Fordította BRESZTOVSZKY Ernő
Bp., 1913. Athenaeum.
280 l.
(Természettudományi Könyvtár)
Számos szövegközti ábrával.
Kiadói egészvászon kötésben, jó példány.

1.000 Ft

VÉGH Sándor

A Déli Bakony raeti képződményeinek földtana

Bp., 1964. Institutum Geologicum Hungaricum. 
110 l., 7 tábla (96-110 oldalig)
(Geologica Hungarica Ser.Geologica Tomus 14.)
Német és orosz nyelvű fordítást is tartalmaz.
A mű 710 példányban jelent meg.
Fűzve, kiadói  papírkötésben, szép példány.

3.000 Ft

FÜLÖP J(ózsef)

A Gerecsehegység krétaidőszaki képződményei

Bp., 1958. Institutum Geologicum Hungaricum.
124 l., 6 melléklet (2 színes térkép), 14 tábla (96-124 oldalig)
(Geologica Hungarica Ser.Geologica Tomus 11.)
Német és orosz nyelvű fordítást is tartalmaz.
A mű 600 példányban jelent meg.
Fűzve, kiadói  papírkötésben, szép példány.

3.000 Ft

ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI

Pars mineralogica geologica et palaeontologica
Az Országos Magyar Természettudományi Múzeum folyóirata
Ásvány-, föld- és őslénytani rész.
Szerkeszti PONGRÁCZ Sándor
XXXI. kötet 1937-1938.
Bp., 1938. Dunántúl Pécsi Egyetemi és Nyomda R.-T.
1 sztl.lev.,199 l., 3 t.
Fűzve, kiadói papírborítékban, szép példány.

3.000 Ft

ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI

Pars mineralogica geologica et palaeontologica
Az Országos Magyar Természettudományi Múzeum folyóirata
Ásvány-, föld- és őslénytani rész.
Szerkeszti ROTARIDES Mihály
XXXII. kötet 1939.
Bp., 1939. Dunántúl Pécsi Egyetemi és Nyomda R.-T. 
1 sztl.lev., 164 l., 4 t.
Fűzve, kiadói papírborítékban, szép példány.

3.000 Ft

ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI

Pars mineralogica geologica et palaeontologica
Az Országos Magyar Természettudományi Múzeum folyóirata
Ásvány-, föld- és őslénytani rész.
Szerkeszti ROTARIDES Mihály
XXXIV. kötet 1941.
Bp., 1941. Dunántúl Pécsi Egyetemi és Nyomda R.-T.
1 sztl.lev.,156 l., 2 mell., 5 t.
Fűzve, kiadói papírborítékban, szép példány.

3.000 Ft

ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI

Pars mineralogica geologica et palaeontologica
Az Országos Magyar Természettudományi Múzeum folyóirata
Ásvány-, föld- és őslénytani rész.
Szerkesztik ROTARIDES Mihály és SZÉKESSY Vilmos
XXXVI. kötet 1943.
Bp., 1944. Dunántúl Pécsi Egyetemi és Nyomda R.-T.
III., 92 l., 7 t., 1 mell.
Fűzve, kiadói papírborítékban, szép példány.

3.000 Ft

COLERUS, Egmont

Pythagorastól Hilbertig

A matematika történetének korszakai és mesterei
Amit a matematika történetéről mindenkinek tudnia kell
(A fordítás Winkler József Péter munkája)
Ötödik ezer
Bp., é.n. Franklin-Társulat. 
290 l., 1 sztl.lev.
(A Búvár könyvei XVII.)
Kiadói félvászon kötésben, gerincén vignettával, jó példány.

1.000 Ft

JENDRÁSSIK Ernő

Báró Korányi Frigyes lev. tag emlékezete

(Felolvasta a Magy. Tudományos Akadémia 1914. évi november hó 23-án tartott ülésén)
Bp., 1914. MTA.
1 tábla (Korányi Frigyes mellképe), 17 l.
(A Magyar Tudományos Akadémia elhúnyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek XVII. kötet – 2. szám)
Fűzve, kiadói papírborítóban, a 17. oldal és a hátsó borító jobb felső sarkán kis hiány mely a szöveget nem érinti.

600 Ft

UTASÍTÁS

– – a birói és rendőri hullavizsgálat körül követendő eljárás iránt
Kiadja a M. Kir. Belügyministerium.
Bp., 1888. Nágel Ottó.
48 l .
Fűzve, kiadói papírborítóban, jó állapotú példány.

3.000 Ft