Kiemelt ajánlatunk

NITTI, Francesco

Európa hanyatlása

Az ujjáépítés útjai

Bp., 1923. Pallas Irodalmi és Nyomdai R.-T.    1 tábla (Francesco Nitti), 227 l.

Hozzákötve:

NITTI, Francesco: Nincs béke Európában

Második javított és bővített kiadás

Bp., 1923. Pallas Irodalmi és Nyomdai R.-T.     1 tábla (Francesco Nitti), 215 l.

Az első mű utolsó két levelén pici sérülés.

Korabeli amatőr félvászon kötésben, gerincén aranyozással, jó példány.

6.000 Ft

CORVINA

Rivista di scienze, lettere ed arti

Anno IX.   Vol. XVII-XVIII

Bp., 1929. Tipografia Franklin.            1 tábla (Pizzoli), 290 l., 1 sztl.lev.

Számos szövegközti ábrával.

Hozzátartozik: A Magyar-olasz bank r.t. csekkje és egy körlevél.

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban, fel- és körülvágatlan példány.

3.000 Ft

TOMPA Mihály

Ujabb költemények

Vegyes tartalommal.-Beszélyek, balladák.

Külön kiadás.

Pest, (1866.)Heckenast.              VIII., 215 l.; 214 l., 1 sztl.lev.

(Tompa M. VI.)

Kiadói, dúsan aranyozott vaknyomásos egészvászon kötésben, körül arany metszéssel, jó példány.

3.600 Ft

KÖLCSEY Ferencz

- - válogatott munkái

Bevezetéssel ellátta JANCSÓ Benedek

Bp., (1903.) Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai)      XXIV, 327 l., 11 tábla

(Remekírók Képes Könyvtára)

Magyar művészek rajzaival.

Kiadói, dúsan aranyozott illusztrált egészvászon kötésben, a hátsó borítólap felső sarkán kis szakadás, egyébként jó példány.

2.000 Ft

HARASZTHY Vince

Az utca rendje (Budapest) 1947

A szerkesztőbizottság közreműködésével összeállította: – –

XV. évfolyam

Bp., 1947. Szikra Irodalmi és Lapkiadóvállalat, Nyomdai R.t.    IV., 364 l., III. (129-től 332 lapig Budapesti utcajegyzék)

Fűzve, kiadói színes illusztrált papírkötésben, jó példány.

3.000 Ft

FELFÖLDY Lajos

Növényszociológia

(Bevezetés a geobotanikai kutatás módszertanába.)

Debrecen, 1943. Szerző. (Nagy Károly Grafikai Műintézete)  133 l., 1 sztl.lev.

Szövegközti ábrákkal.

Dedikált példány !

A margón kézzel írt szakmai bejegyzésekkel.

Fűzve, jó példány.

5.000 Ft

VARSA Endre

Magyar kerékpárok A magyar kerékpárgyártás története

Hungarian bicycles

Bicycle manufacturing in Hungary a history

Második, javított és bővített kiadás.

Bp., 2018.(A Szerző és a Bikemag kiadása), (ADUPrint Kiadó és Nyomda Kft.)     245 l. (173-234 oldalig a Weiss Manfred Acél-és Fémművei Rt. kerékpáralkatrész- árjegyzéke 1937-ből csupán saját gyártmányú alkatrészek)

Számos szövegközti fekete-fehér és színes fotóval, angol nyelvű kép aláírásokkal, a fejezetek végén angol nyelvű összefoglalókkal.

“… hogy a manapság újjászületését élő kerékpározás hívei és művelői áttekintést kaphassanak a magyar kerékpárokról, megismerkedhessenek a gyártással kapcsolatos, a múlt homályába vesző eseményekkel, és színes, érdekes, írással bővíthessék könyvtárukat.”

A könyv tartalmazza a Weiss Manfred gyár kerékpár vázszámozási rendszereit, a Csepel művek vázszámozási eljárásaival együtt.

Az első kiadás megjelenése óta sok addig nem ismert tényre derült fény melyek bővítik a magyar kerékpárgyártás történetére vonatkozó ismereteket. A második kiadás 30 oldallal és 124 új képpel gazdagabb.

Kiadói színes illusztrált keménypapír kötésben, papír védőborítóval.

Új példány !

5.000 Ft

MIHALIK József

A zománcz.

Pozsony, Budapest 1901. Stampfel Károly.(Wigand F. K. könyvnyomdája, Pozsonyban.)   141 l., 1 sztl.lev.

(Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár 63-64.)

Számos szövegközti illusztrációval.

Fűzve, kötése kissé meglazult, a gerinc felső sarkán megerősítve.

3.500 Ft

ESSŐ Erzsébet

A plasztikus fabeégetés

A domboritott mélyégetés ismertetése

Bp., 1911. Rákosi Jenő Budapesti Hirlap Ujságvállalata.  59 l., 1 sztl.lev.

Számos szövegközti fotóval.

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban, körülvágatlan jó példány, gerinc alsó és felső sarka megerősítve.

3.000 Ft

BEREC (BERECZ) Károly

Százszorszépek.

Heine, Hafíz és Mirza Saffy dalaiból.

Pest, 1858. Emich Gusztáv.            XLII., 155 l., IV.

Berecz Károly műfordításai.

Korabeli, gerincén aranyozott, kissé kopott amatőr félvászon kötésben, jó példány.

6.000 Ft

HECKER Walter

A bábolnai arab lótenyésztés története

Bábolna, 1989. (Mezőgazdasági Könyvkiadó)     146 l., 7 színes tábla, 5 melléklet (kihajtható), 2 sztl.lev.

Kiadói nyl kötésben, színes papír védőborítóval, melynek hátsó oldala hiányos, ettől eltekintve jó példány.

Hozzátartozik:

A Bábolnai M. Kir. Áll. Ménes-Intézet rövid leírása az 1896. évben.

Bp., 1896. Nagy Sándor Könyvnyomdájából.   27 l., 1 sztl.lev.

REPRINT!

Fűzve.

3.000 Ft

PESTI György

Haláltáncéneke

Holbein képeivel

Bevezetéssel ellátva közli DÉZSI Lajos

(Bp.), 1927. Magyar Bibliophil Társaság (Hornyánszky V.R.-T.)  79 l.

Számozott példány 70/350.

A képek a REITER László könyvtárában levő 1547-i lyoni kiadásból valók.

Kiadói keménypapír kötésben, körülvágatlan példány. A gerinc felső felén kis szakadással, ettől eltekintve, jó állapotban.

6.000 Ft

HEVESI, Ludwig (Lajos)

Blaue Fernen.

Neue Reisebilder von – –

Stuttgart, 1897. Adolf Bonz & Comp.     VIII., 378 l.

Erste Ausgabe!

Színes illusztrált (Liebich) egészvászon kötésben, jó példány.

5.000 Ft

(FARKAS Ferenc püspök)

Szellemi világ. - Anyagi világ.

Első füzet: Szellemi világ

Pest, 1857. Beimel J. és Kozma Vazul.   IV., 31 l.

Második füzet: Anyagi világ

Székesfehérvárott, 1858. Özv. Szammer Pálné.  41 l.

Korabeli színes papírkötésben, körül aranymetszéssel, jó példány.

6.000 Ft

F.(elsőiszkázi) NAGY László

Tünj el fájás

Versek

(Bp.), 1949. Hungária Könyvkiadó N.V.         46 l., 1 sztl.lev.

Első kiadás!

A költő első megjelent kötete.

Fűzve, kiadói papírborítóban, gerince viseltes és javított, a címlapon ajándékozási bejegyzés.

9.000 Ft

KRUDY Gyula

Annuska Könyve

Elbeszélések fiatal leányok számára

GEIGER Richard eredeti rajzaival

Bp., é.n. Tolnai.             157 l., 1 sztl.lev.

Kiadói színes illusztrált egészvászon kötésben, jó példány.

6.000 Ft