Kiemelt ajánlatunk

Kolozsvár idegenforgalmi térképe

A térképrajz ANDRÁSY Zoltán munkája

Kolozsvár, (1942) Szentgericzei Jakab Jenő könyvesboltja (Nagy-nyomda Kolozsvár)

A térkép hátoldalán 7 rész a nevezetességek ismertetésével

Méret: 420 x 595 mm lapméret, 397 x 437 mm térképméret

Hajtogatva, jó példány.

4.500 Ft

BERDE KÁROLY, vitéz

A magyar nép dermatologiája

A bőr és betegségei népünk nyelvében, hiedelmeiben és szokásaiban

Bp., 1940. A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat kiadása. (Garab József könyvnyomdája, Cegléd.)      XI., 303 l.

(A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára CLXX. kötet. 1940.)

Kiadói egészvászon kötésben, gerincén aranyozással, jó példány.

6.000 Ft

NÉMETH Gyula

A magyar rovásírás

Bp., 1934. MTA.          32 l., 7 melléklet (ebből 4 kihajtható)

(A magyar nyelvtudomány kézikönyve II. kötet 2. füzet)

Fűzve, kiadói papírborítékban, körül- és felvágatlan szép példány.

4.500 Ft

LAWRENCE, T.(homas) E.(dward)

A bölcseség hét pillére

I.II. kötet

(SCHÖPFLIN Aladár fordítása)

(Bp., 1936.) Révai.               403 l.; 418 l., 1 sztl.lev.

Eric KENNIGTON eredeti illusztrációval és MAURER Alfréd százados térképeivel.

Kiadói illusztrált egészvászon kötésben, jó példány.

3.600 Ft

KÁLDY-NAGY GY.(ula)

The muslim east studies in honour of Julius Germanus

Edited by  – –

Bp., 1974. Loránd Eötvös University.          1 tábla (Julius Germanus), 264 l., 7 tábla (I-XIII)

Dolgozatok angol, német, francia és török nyelven.

Dedikált példány !

Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóval, jó példány.

15.000 Ft

DANTE, Alighieri

A purgatorium.

Fordította, bevezette s jegyzetekkel kisérte SZÁSZ Károly.

Bp., 1891. MTA.     528 l.

(A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó-Vállalata. Új folyam: VII. kötet.)

Bordázott gerincű félbőr kötésben, bőr sarkokkal gerincén dús aranyozással és színes vignettákkal. Felül arany metszéssel, körülvágatlan példány.

6.000 Ft

HUNTINGTON, Samuel P.

A katona és az állam

A civil és a katonai szféra viszonyának elmélete és politikája

Bp., (1994.) Zrínyi Kiadó-Atlanti Kutató és Kiadó.      457 l.

Hozzátartozik:

KIRÁLY Béla: Útmutató Samuel P. HUNTINGTON A katona és az állam … című művéhez                1994. 46 l.

Fűzve, kiadói színes papírborítóban, szép példány.

4.500 Ft

KEREKES György

Képes kereskedelem-történet

Különös tekintettel Magyarországra

Szakemberek és a művelt közönség számára

III. kiadás

Bp., 1903. Athenaeum.     V., 180 l.

Számos egészoldalas és szövegközti illusztrációval.

A Szerző dedikációjával !

Korabeli amatőr félvászon kötésben, gerincén vignettával.

6.000 Ft

(FARKAS Ferenc püspök)

Szellemi világ. - Anyagi világ.

Első füzet: Szellemi világ

Pest, 1857. Beimel J. és Kozma Vazul.   IV., 31 l.

Második füzet: Anyagi világ

Székesfehérvárott, 1858. Özv. Szammer Pálné.  41 l.

Korabeli színes papírkötésben, körül aranymetszéssel, jó példány.

6.000 Ft

F.(elsőiszkázi) NAGY László

Tünj el fájás

Versek

(Bp.), 1949. Hungária Könyvkiadó N.V.         46 l., 1 sztl.lev.

Első kiadás!

A költő első megjelent kötete.

Fűzve, kiadói papírborítóban, gerince viseltes és javított, a címlapon ajándékozási bejegyzés.

9.000 Ft

KRUDY Gyula

Annuska Könyve

Elbeszélések fiatal leányok számára

GEIGER Richard eredeti rajzaival

Bp., é.n. Tolnai.             157 l., 1 sztl.lev.

Kiadói színes illusztrált egészvászon kötésben, jó példány.

6.000 Ft

PAP Miklós

A tokaji

Bp., 1985. Gondolat.           293 l., 1 sztl.lev., 40 tábla (fekete-fehér) és nyolc tábla (színes)

Kiadói kemény papír kötésben, színes illusztrált védőborítóval, jó példány.

2.000 Ft