Kiemelt ajánlatunk

PEM László

A gregorián ének

I-III. kötet jegyzet

I. kötet: A gregorián ének   217 l.

II. kötet: A gregorián ének interpretációja   260 l.

III. kötet: A gregorián ének esztétikája    397 l.

Szombathely, 1992-1994. (BDTF Nyomda)

Mindhárom kötet fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban, jó állapotú példányok.

15.000 Ft

BRANKOVICS György

A magyar szabadságharcz története.

Harmadik kiadás.

Bp., 1909. Franklin-Társulat.        419 l., 3 melléklet

A szövegközt számos egész oldalas és egyéb illusztrációval.

Korabeli egészvászon kötésben “Hazafias Könyvtár”, gerincén aranyozással, kifogástalan példány.

5.000 Ft

WEÖRES Sándor

A teremtés dicsérete

(Pécs), 1938. (Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T.)  80 l., 1 sztl.

Első kiadás !

Hozzákötve:

CHESTERTON (Gilbert Keith)

Muzsika

Válogatott versek RAICS István fordításában

Bp., é.n., Rózsavölgyi és Társa.          58 l.

A fordító dedikációjával.

Hozzákötve:

REMINICZKY Erzsébet

Ady hatása líránkra

Bp., 1941.(“Grafika” könyvnyomdai műintézet Kassa)    84 l.

Mindhárom mű korabeli amatőr félvászon kötésben, gerincén vignettával, szép példány.

8.000 Ft

KATONA József

Bánk bán

Dráma öt szakaszban

Gyoma, 1921. Kner.        150 l.,   (a kötő az utolsó két levelet 151-154 oldalig nem kötötte be, a mű szövege teljes)

(Kner – klasszikusok 5.)

Bordázott gerincű, amatőr félbőr kötésben, a gerinc alsó sarkán apró kopás, szép példány.

5.000 Ft

HECKER Walter

A bábolnai arab lótenyésztés története

Bábolna, 1989. (Mezőgazdasági Könyvkiadó)     146 l., 7 színes tábla, 5 melléklet (kihajtható), 2 sztl.lev.

Kiadói nyl kötésben, színes papír védőborítóval, melynek hátsó oldala hiányos, ettől eltekintve jó példány.

Hozzátartozik:

A Bábolnai M. Kir. Áll. Ménes-Intézet rövid leírása az 1896. évben.

Bp., 1896. Nagy Sándor Könyvnyomdájából.   27 l., 1 sztl.lev.

REPRINT!

Fűzve.

3.000 Ft

VÉLEZ de GUEVARA, Luis

A sánta ördög

Regény

(SZEGŐ István fordítását átdolgozta BENYHE János)

Bp., 1962. Európa. (Békés megyei Nyomdaipari Vállalat Gyomai Telepe-volt Kner Nyomda)      129 l., 1 sztl.lev., 10 tábla

A borító és az illusztráció KONDOR Béla eredeti rézkarca.

Kiadói illusztrált egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóval, szép példány.

6.000 Ft

HERCZEG Ferenc

Pro libertate

Regény két kötetben (egybekötve)

Bp., (1936.) Singer és Wolfner.       340 l. ; 287 l.

Kiadói gerincén dúsan aranyozott, egészbőr kötésben, felül arany metszéssel, védőtokkal. Szép példány.

4.500 Ft

FÓRIS Mária, szirmai

Keresztszemes kézimunkák

Bereg-, Szabolcs-, Szatmár-, Ugocsa-és Zemplén-megyékben gyűjtötte – –

Bp., 1944. Exodus. (Sylvester Rt.)   80 l.(a 17-80 oldalig keresztszemes hímzésminták)

Fűzve, kiadói színes illusztrált papírborítóban, jó példány.

3.000 Ft

PESTI György

Haláltáncéneke

Holbein képeivel

Bevezetéssel ellátva közli DÉZSI Lajos

(Bp.), 1927. Magyar Bibliophil Társaság (Hornyánszky V.R.-T.)  79 l.

Számozott példány 70/350.

A képek a REITER László könyvtárában levő 1547-i lyoni kiadásból valók.

Kiadói keménypapír kötésben, körülvágatlan példány. A gerinc felső felén kis szakadással, ettől eltekintve, jó állapotban.

6.000 Ft

(CSUHAY Dénes szerk.)

A Budapesti Közúti Vasút 100 éve

Bp., 1966. Közlekedési Dokumentációs Vállalat.    1 melléklet (kihajtható), 231 l., 1 színes melléklet (külön), 8 tábla.

A szövegben számos egész oldalas illusztráció és rajz.

Kiadói egészvászon kötésben, szép példány.

4.500 Ft

HEVESI, Ludwig (Lajos)

Blaue Fernen.

Neue Reisebilder von – –

Stuttgart, 1897. Adolf Bonz & Comp.     VIII., 378 l.

Erste Ausgabe!

Színes illusztrált (Liebich) egészvászon kötésben, jó példány.

5.000 Ft

Kolozsvár idegenforgalmi térképe

A térképrajz ANDRÁSY Zoltán munkája

Kolozsvár, (1942) Szentgericzei Jakab Jenő könyvesboltja (Nagy-nyomda Kolozsvár)

A térkép hátoldalán 7 rész a nevezetességek ismertetésével

Méret: 420 x 595 mm lapméret, 397 x 437 mm térképméret

Hajtogatva, jó példány.

4.500 Ft

BERDE KÁROLY, vitéz

A magyar nép dermatologiája

A bőr és betegségei népünk nyelvében, hiedelmeiben és szokásaiban

Bp., 1940. A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat kiadása. (Garab József könyvnyomdája, Cegléd.)      XI., 303 l.

(A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára CLXX. kötet. 1940.)

Kiadói egészvászon kötésben, gerincén aranyozással, jó példány.

6.000 Ft

NÉMETH Gyula

A magyar rovásírás

Bp., 1934. MTA.          32 l., 7 melléklet (ebből 4 kihajtható)

(A magyar nyelvtudomány kézikönyve II. kötet 2. füzet)

Fűzve, kiadói papírborítékban, körül- és felvágatlan szép példány.

4.500 Ft

LAWRENCE, T.(homas) E.(dward)

A bölcseség hét pillére

I.II. kötet

(SCHÖPFLIN Aladár fordítása)

(Bp., 1936.) Révai.               403 l.; 418 l., 1 sztl.lev.

Eric KENNIGTON eredeti illusztrációval és MAURER Alfréd százados térképeivel.

Kiadói illusztrált egészvászon kötésben, jó példány.

3.600 Ft

KÁLDY-NAGY GY.(ula)

The muslim east studies in honour of Julius Germanus

Edited by  – –

Bp., 1974. Loránd Eötvös University.          1 tábla (Julius Germanus), 264 l., 7 tábla (I-XIII)

Dolgozatok angol, német, francia és török nyelven.

Dedikált példány !

Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóval, jó példány.

15.000 Ft

DANTE, Alighieri

A purgatorium.

Fordította, bevezette s jegyzetekkel kisérte SZÁSZ Károly.

Bp., 1891. MTA.     528 l.

(A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó-Vállalata. Új folyam: VII. kötet.)

Bordázott gerincű félbőr kötésben, bőr sarkokkal gerincén dús aranyozással és színes vignettákkal. Felül arany metszéssel, körülvágatlan példány.

6.000 Ft

HUNTINGTON, Samuel P.

A katona és az állam

A civil és a katonai szféra viszonyának elmélete és politikája

Bp., (1994.) Zrínyi Kiadó-Atlanti Kutató és Kiadó.      457 l.

Hozzátartozik:

KIRÁLY Béla: Útmutató Samuel P. HUNTINGTON A katona és az állam … című művéhez                1994. 46 l.

Fűzve, kiadói színes papírborítóban, szép példány.

4.500 Ft

(FARKAS Ferenc püspök)

Szellemi világ. - Anyagi világ.

Első füzet: Szellemi világ

Pest, 1857. Beimel J. és Kozma Vazul.   IV., 31 l.

Második füzet: Anyagi világ

Székesfehérvárott, 1858. Özv. Szammer Pálné.  41 l.

Korabeli színes papírkötésben, körül aranymetszéssel, jó példány.

6.000 Ft

F.(elsőiszkázi) NAGY László

Tünj el fájás

Versek

(Bp.), 1949. Hungária Könyvkiadó N.V.         46 l., 1 sztl.lev.

Első kiadás!

A költő első megjelent kötete.

Fűzve, kiadói papírborítóban, gerince viseltes és javított, a címlapon ajándékozási bejegyzés.

9.000 Ft

KRUDY Gyula

Annuska Könyve

Elbeszélések fiatal leányok számára

GEIGER Richard eredeti rajzaival

Bp., é.n. Tolnai.             157 l., 1 sztl.lev.

Kiadói színes illusztrált egészvászon kötésben, jó példány.

6.000 Ft

PAP Miklós

A tokaji

Bp., 1985. Gondolat.           293 l., 1 sztl.lev., 40 tábla (fekete-fehér) és nyolc tábla (színes)

Kiadói kemény papír kötésben, színes illusztrált védőborítóval, jó példány.

2.000 Ft