ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

Ország – Ujság- és Társaságbeli LEXIKON mellyben a’ Vallások, Birodalmak, Országok, Tengerek, Tavak, Szigetek, Folyóvizek, Várasok, Várak, Kastélyok, Mezővárosok, Majorok …. nem külömben az Újságokban, ‘s a’ mindennapi Társalkodásban előforduló törvényes és mester szavakat megfejtett Hübner János, …
Pesten, 1815. júniusban, Trattner János Tamás.   
 2 sztl.lev.
Előfizetési felhívás Hübner János 1816-ban megjelent öt kötetes lexikonára.
Fűzve.

2.000 Ft

Kereszt' lealáztatása.

Egyházi beszéd Keresztfelmagasztaltatás’ ünnepén a’ n. váradi Kálváriahegyen 1841.
N.(agy) Váradon,  1841. Tichy Alajos.
14 l.
Fűzve.

2.000 Ft