FREYRE, Gilberto

Udvarház és szolgaszállás

A brazil család a patriarchális gazdasági rendszerben

Bp., 1985. Gondolat.       549 l., 1 sztl.lev.

Szöveg közti rajzokkal.

Kiadói vászon kötésben, színes illusztrált papír védőborítóval, jó példány.

1.500 Ft

CORVINA

Rivista di scienze, lettere ed arti

Anno IX.   Vol. XVII-XVIII

Bp., 1929. Tipografia Franklin.            1 tábla (Pizzoli), 290 l., 1 sztl.lev.

Számos szövegközti ábrával.

Hozzátartozik: A Magyar-olasz bank r.t. csekkje és egy körlevél.

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban, fel- és körülvágatlan példány.

3.000 Ft

CORVINA

Rivista di scienze, lettere ed arti

Anno XI e XII Vol. XXI-XXIV

Bp., 1933. Tipografia Franklin.            247 l.

Egészoldalas képekkel 140-174 oldalig.

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban, fel- és körülvágatlan példány.

3.000 Ft

NÉMETH László

Ember és szerep

Kecskemét, 1934. Tanu-kiadás.(Első Kecskeméti Hírlapkiadó- és Nyomda-Rt.)            163l.

Fűzve, kiadói papírborítékban, körülvágatlan példány.

3.000 Ft

(SIMONNÉ TIGELMANN Ilona szerk.)

Táncsics Mihály

A Magyar Történelmi Társulat, az Irodalomtörténeti Társaság és a Komárom megyei Múzeumok Igazgatósága által 1984. május 7-8-án Tatán rendezett tudományos ülés előadói anyaga

Tata, 1985. (Komárom megyei Nyomda Vállalat)    93 l., 1 sztl.lev.

(Tudományos Füzetek 1.)

Fűzve, kiadói papírborítékban, szép példány.

1.000 Ft

NIDER, Johannes

A boszorkányok szemfényvesztései

Formicárius V. könyv

Fordította MAGYAR László András

Bp., 2013. Gondolat.             201 l.

Szövegközti illusztrációkkal.

A fordító dedikációjával !

Fűzve, kiadói illusztrált papírkötésben, szép példány.

1.000 Ft

Pest-Budai Múzsa

Összeállította: TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre

Bp., (1942.) Officina.            67 l., 1 sztl.lev.

(Officina Képeskönyvek 40.)

Számos egészoldalas illusztrációval.

Kiadói színes illusztrált keménypapír kötésben, gerince ép, szép példány.

2.000 Ft

A Szózat és a Nagyvilág

L’ Appel Chant National Hongrois en 20 langues

A Szózat húsz nyelven

(Összegyűjtötte és bevezetéssel, jegyzetekkel ellátta CSEKEY István)

Bp., 1940. Cserépfalvi.            120 l.

Fűzve, színes illusztrált kiadói papírborítékban, gerincén kopott példány.

2.000 Ft

TERBE Lajos

Petőfi és a nép

Mit vett át Petőfi a néptől ?

Mit vett át a nép Petőfitől ?

Bp., 1930. (Sárkány Nyomda RT.)           59 l.

Fűzve, kiadói papírborítóban, közepes példány.

1.000 Ft

JAKABFFY Ferencz

Az üveg edények

Bp., 1890.(Franklin-Társulat nyomdája.)         32 l.

(Megjelent a Művészi Ipar 1890. évi harmadik számában.)

Számos szövegközti illusztrációval.

Későbbi amatőr egészvászon kötésben, gerincén aranyozással , jó példány.

4.500 Ft

ECO, Umberto

A nyitott mű (Válogatott tanulmányok)

(Fordították BERÉNYI Gábor, BIERNACZKY Szilárd, SZABÓ Győző, SZEGEDY-MASZÁK Mihály, ZENTAI Éva)

Bp., 1976. Gondolat.                469 l., 1 sztl.lev., 1 melléklet

Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóval, jó példány.

2.000 Ft

BUCSAY Mihály

Belényesi Gergely, Kálvin magyar tanítványa

Bp., 1944. Balás László (Attila-nyomda )      IV, 115 l.

(A Középdunai protestantizmus könyvtára A/Magyar és szlovák sorozat. Hetedik kötet.)

Német nyelvű kivonattal.

Fűzve, kiadói papírkötésben, körül- és felvágatlan példány.

2.000 Ft

BARABÁS Ábel

Renaissance a dalköltészetben

Bp., 1904. Athenaeum.          XII., 1 sztl.lev., 133 l., 1 sztl.lev.

Egy-két oldalon grafit ceruzás aláhúzásokkal.

Korabeli amatőr félvászon kötésben, jó példány.

1.500 Ft

SÁNTA Gábor szerk.

Krúdy és Pest

Bp., 2001. Budapesti Negyed.(Budapest Főváros Levéltára Nyomdája)    184 l.

(Budapesti Negyed IX. évf. 4. szám)

Számos szövegközti fotóval.

Kiadói ragasztott papírkötésben, szép példány.

1.500 Ft

FARKAS Zoltán

A biedermeier

Bp., 1914. Singer és Wolfner.         136 l., 3 sztl.lev., 16 tábla

Korabeli, bordázott gerincű amatőr félbőr kötésben, gerincén aranyozással, alsó és felső szélén kissé kopott.

3.600 Ft

SURÁNYI Dezső

Magyar biokertek a XVII. században

(Bp., 1987.) Natura (Szegedi Nyomda)        196 l., 2 sztl.lev.

Számos szövegközti rajzzal.

Kiadói egészvászon kötésben, színes illusztrált papír védőborítóval, szép példány.

1.500 Ft

PESTI György

Haláltáncéneke

Holbein képeivel

Bevezetéssel ellátva közli DÉZSI Lajos

(Bp.), 1927. Magyar Bibliophil Társaság (Hornyánszky V.R.-T.)  79 l.

Számozott példány 70/350.

A képek a REITER László könyvtárában levő 1547-i lyoni kiadásból valók.

Kiadói keménypapír kötésben, körülvágatlan példány. A gerinc felső felén kis szakadással, ettől eltekintve, jó állapotban.

6.000 Ft

WALDAPFEL József

Katona József

(Bp.), é.n., Franklin Társulat.    1 tábla (Katona József mellképe), 200 l.

(Magyar írók)

Fűzve, alján szakadt kiadói papírborítóban, körül és felvágatlan példány.

1.000 Ft

BABITS Mihály

Írás és olvasás

Tanulmányok

(Bp.,1938.) Athenaeum.                      389 l., 1 sztl.lev.

(Babits Mihály összegyűjtött munkái II.)

Kiadói egészvászon kötésben, szép példány.

2.000 Ft

MÁLYUSZNÉ CSÁSZÁR Edit

Megbíráltak és bírálók

A cenzúrahivatal aktáiból (1780-1867)

Válogatta, sajtó alá rendezte, fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta – –

(Bp.), 1985. Gondolat.          671 l.

(Nemzeti Könyvtár)

Kiadói egészvászon kötésben, színes papír védőborítóval, jó példány.

1.000 Ft

KLENGEL, Horst

Nomádok az ókori Elő-Ázsiában

(Fordította TARNÓI Judit)

Bp., 1985. Gondolat.        249 l., 3 sztl.lev., 12 tábla (ebből 4 színes)

Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóval, jó példány.

1.500 Ft

Budapesti Szemle L. füzet

Szerkeszti és kiadja CSENGERY Antal.

Pest, 1862. Emich Gusztáv.           234-395 l.

MIKÓ Imre, ALMÁSI BALOGH Pál, SZILÁGYI Sándor és GYULAI Pál írásaival.

Mellékelve a folyóiratra szóló előfizetési felhívással!

Kiadói papírborítóban, fűzve, felvágatlan és körülvágatlan példány.

1.500 Ft

TÖRÖS László

Arany János Nagykőrösön

Nagykőrös, 1978. (Petőfi Nyomda Kecskemét)       382 l., 20 tábla

Kiadói conrit kötésben, első oldalon aranyozással, színes illusztrált papírborítóban, jó példány.

1.000 Ft

SZÁSZ Károly

Horatius.

Élet- és jellem-rajz.

Bp., 1891. Franklin-Társulat.    131 l.

(Olcsó Könyvtár 736-737 sz.)

Fűzve, kiadói papírborítóban, felvágatlan példány.

500 Ft

SZÁSZ Károly

Schiller.

Élet- és jellemrajz.

Bp., 1887. Franklin-Társulat.      144 l.

(Olcsó Könyvtár 545-546 sz.)

Fűzve, kiadói papírborítóban, felvágatlan példány.

500 Ft

KÖRNYEI Elek

Eötvös József Ercsiben

Székesfehérvár, 1959. (Székesfehérvári Nyomda)      53 l., 1 sztl.lev., 12 tábla

(István király Múzeum közleményei B. sorozat 19.szám)

Fűzve, jó példány.

500 Ft

ORSÓS Margit

Az idill

Egy műfaj változatai a német irodalomban

Bp., 1941. Danubia Könyvkiadó.         74 l.

(Minerva Könyvtár 135.)

Fűzve, kiadói papír kötésben, felvágatlan példány.

1.000 Ft

PÉTERFFY Ida

Pálóczi Horváth Ádám Szántódon

Ismeretlen somogyi levelek 1788-1789

(Bp, 1980.) Siotour. (Széchenyi Nyomda, Győr.)  90 l., 1 sztl.lev.

(Szántódi füzetek I.)

Szövegközti illusztrációkkal.

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban, jó példány.

500 Ft

Erdélyi Helikon

Főszerkesztő: KISBÁN Miklós

Szerkeszti: ÁPRILY Lajos

II. évfolyam 3. szám 1929. március

Cluj-Kolozsvár, 1929. Erdélyi Szépmíves Céh.   1 tábla (Nagy István rajza), 161-240 l., 3 tábla

Fűzve, kiadói papírborítóban, kissé ázott példány.

1.500 Ft

GREZSA Ferenc

Németh László Tanú-korszaka

A Tanú-metafora jelentésváltozatai

Bp., (1990.) Szépirodalmi.      417 l., 1 sztl.lev.

Kiadói keménypapír kötésben, színes papír védőborítóval, jó példány.

500 Ft

SAUVAGEOT, Aurélien

Magyarországi életutam

(Fordította VÁRADY-BRENNER Mária)

Bp., 1988. Európa.        393 l., 7 sztl.lev.

(Emlékezések)

Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóval, jó példány.

800 Ft

GÁLOS Rezső

Kármán József

Bp., 1954. Művelt Nép.          193 l., 1 sztl.lev.

Fűzve, kiadói papírborítékban, jó példány.

500 Ft

ZWEIG, Stefan

Idő és világ

Tanulmányok és előadások gyűjteménye 1904-1940

  1. Emberek és sorsok
  2. Országok és tájak
  3. Idő és világ

(Fordította: BÁNYÁSZ György)

Bp., 1946. (Athenaeum.)   280 l., 1 sztl.lev.

Fűzve, kiadói színes illusztrált papír védőborítóban, körülvágatlan példány.

1.000 Ft

MARGITTAI Gábor

Nyugtalan klasszikusok

Ars Poeticák és arcpoétikák-Hagyománytudat Babits Mihály esszéművészetében

Máriabesnyő-Gödöllő, 2005. Attraktor.      339 l., 1 sztl.lev.

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban, jó példány.

1.500 Ft

Művész és műalkotás

  1. SCHUMANN: Pillangók és karnevál    Officina könyvtár 39/40.
  2. DELACROIX naplója    Officina könyvtár 24/25
  3. TOLSZTOJ levelei    Officina könyvtár 46.
  4. VAN GOGH levelei    Officina könyvtár 68/70.
  5. TH. MANN és KERÉNYI Károly levélváltása    Officina könyvtár 99/100.
  6. DEVECSERI: Az élő Kosztolányi    Officina könyvtár 80-81.

Bp., (1943-1947) Officina.

Kiadói félvászon kötésben, jó példány.

3.000 Ft

EÖTVÖS József

Naplójegyzetek-gondolatok 1864-1868.

Közzéteszi, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta LUKINICH Imre

Bp., 1941. MTA.       1 tábla (Eötvös József)   335 l.

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban, felvágatlan, szép példány.

1.200 Ft

ÉDER Zoltán

Túl a Duna-tájon

Fejezetek a magyar művelődéstörténet európai kapcsolatai köréből

Bp., 1999. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó.  312 l.

Szövegközti illusztrációkkal.

Kiadói színes illusztrált keménypapír kötésben, kifogástalan példány.

1.000 Ft

SIMON Lajos

Az egri remete

Tanulmányok Gárdonyi Gézáról halálának tíz éves évfordulója alkalmából

Szerkesztette: – –

Bp., é.n. Dante.           195 l.

Fűzve, kiadói papírkötésben, körülvágatlan példány.

1.000 Ft

DÁN, ROBERT

Occident and orient

A tribute to the Memory of Alexander Scheiber

Edited by  – –

Bp.-Leiden, 1988. Akadémiai, Brill.       418 l., 1 sztl.lev.

Kiadói egészvászon kötésben, színes papír védőborítóval, kifogástalan állapotú példány.

3.000 Ft

SENTALINSZKIJ, Vitalij

A feltámadott szó

A KGB irodalmi archivuma

(Bp., 2000.) Nagyvilág.            398 l., 1 sztl.lev., 8 tábla (fényképek)

Kiadói, színes keménypapír kötésben, újszerű példány.

1.500 Ft

BERTHA Kelemen

Magyarok és svédek

Bp., 1946. (Egyetemi Nyomda)     168 l., 7 tábla

(Hazánk és a nagyvilág IV.)

Amatőr félvászon kötésben, címlap előtti levél sérült.

1.000 Ft

GIDE, André

Irodalmi hatások

(Fordította: GYERGYAI Albert)

Bp., 1946. Egyetemi Nyomda.    22 l., 1 sztl.lev.

Fűzve, kiadói papírborítóban, kifogástalan példány.

600 Ft

SIMON Lajos

Az egri remete

Tanulmányok Gárdonyi Gézáról …
Szerk.:  – –
Bp., 1933. Orsz. Gárdonyi Géza Irod. Társ. megbízásából Dante kiadó.
195 l.
Fűzve, kiadói papírborítóban.

800 Ft

BADICS Ferenc

Fáy András életrajza

Bp., 1890. MTA.
1 t(F.A.) VIII., 671 l.
(MTA Könyvkiadó Vállalata Új folyam IV. kötet.)
Kiadói egészvászon kötésben, közepes példány. 

1.500 Ft

EMLÉKLAPOK

A Bethlen-Kollégium 1861-ben és 1871-ben érett növendékeinek 1901.julius 1-ső és 2-dik napján Nagy -Enyeden lefolyt közös találkozójáról 40 és 30 év multán
Nagy-Enyed, 1901. Nagyenyedi Könyvnyomda és Papírárugyár Rt.
40 l.
Kiadói , foltos papírborítékban.

500 Ft

MAGYAR HELIKON

Jeles magyar írók életrajz-gyűjteménye I.oszt. 4. kötet
Pozsony, Bp. 1886. Stampfel Károly.
2 levél, 32 l., 24 l., 28 l., 22 l., 26 l., 24 l., 26 l., 22 l., 23 l., 28 l.,  24 szövegközti ábrával.
Kötés nélkül.

1.000 Ft

ARARÁT

Magyar zsidó évkönyv az 1944. évre
Szerk.:KOMLÓS Aladár
Bp., 1944. Orsz. Izr. Leányárvaház.
155 l., 3 sztl.lev., 4 tábla
Kiadói papírborítékban, a 49-50 oldal hiányzik!

1.500 Ft

COULANGES, (Pierre Philippe Emmanuel, marquis de)

Memoires...suivis de lettres inedites de Madame de Sevigne, de son fils, de l'abbe de Coulanges, d'Arnauld-d'Andilly, d' Arnauld de Pomponne, de Jean de la Fontaine et d'autres personnages du meme siecle. Puplies par M. de Monmerque.

Paris, 1820. Blaise J.J.
6 sztl.lev., XII, 512 l., 2 t., 3 mell.
Aranyozott korabeli egészbőr kötésben, metszett lapszélekkel, gerince kifogástalanul restaurált, szép példány. Könyvtári duplum.

30.000 Ft

Ein Brief Philipp Melanchthons

Entdeckt und mitgetheilt von Paul KNIZKO
Bp., 1897. Viktor Hornyánszky.
23 l., 1 melléklet
(A Luther-társ. XXVII. kiadványa)
Kiadói szétesett papírborítóban. 

1.000 Ft

EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY

Huszonkilenczedik (teljes) évfolyam
Szerk.: CSÁSZÁR Elemér és LÁNG Nándor
Bp., 1905. Franklin-Társulat.
VIII., 928 l.; 8 l., (A Budapesti Philologiai Társaság alapszabályai)
Korabeli félvászon kötésben, jó példány.

3.000 Ft

A KISFALUDY-TÁRSASÁG ÉVLAPJAI.

Új folyam hatvanadik kötet 1937-1940.
Bp., 1940. Franklin-Társulat.
448 l.
A 254-262-ik oldalig MÁRAI Sándor székfoglaló felolvasása 1938. december 7-én.
I. A felvidéki író (Komáromi János emlékezete)
II. A feladat
Fűzve, kiadói papírborítékban, körülvágatlan példány.

2.000 Ft

GAUTIER, Léon

La Chevalerie   Troisiéme édition.

Paris, 1895. Welter.
XV., 850 l., 1 sztl.lev. 25 tábla
Saffroy 3577.
Nagyszabású mű a lovagság történetéről és intézményeiről.
Számos egészoldalas és szövegközti illusztrációval.
Korabeli amatőr félvászon kötésben, gerincén vignettával, szép példány.

20.000 Ft

GEDEON, Jolán

La fortune intellectuelle de Verlaine

(France, Allemagne, Autriche, Hongrie)
Verlaine a kritika tükrében
(Franciaország, Németország, Ausztria, Magyarország)
Szeged, 1933. (Szegedi Városi Ny.)
167 l.
(Études Francaises 11.)
Fűzve, kiadói papírkötésben, felvágatlan és körülvágatlan példány.

800 Ft

ORAVETZ, Vera

Les impressions francaises de Vienne (1567-1850)

Ouvrage couronné par la Faculté des Lettres
Szeged, 1930. (Imp. des Presses Universitaires Presses de France) 
204 l., 2 sztl.lev.
(A bécsi francia nyomtatványok (1567-1850)
A Bölcsészeti Kar által jutalmazott értekezés
(Francia tanulmányok 3.)
Papírkötésben, az első borító felkasírozva, jó példány.

3.000 Ft

MATTHEWS, William comp.

American diaries

An Annotated Bibliography of American Diaries Written Prior to the Year 1861
Berkeley and Los Angeles, 1945. Univ. of California P.
XIV, 382 l.
(University of California Publications in English volume 16.)
Amatőr egészvászon kötésben, első és hátsó borítólapok felkasírozva.

3.000 Ft

PÁSZTOR Emil

Toldi-szótár

Arany János Toldijának szókészlete
Bp., 1986. Tankönyvkiadó.
1 tábla, 5-271 l.
Kiadói kemény papírkötésben, védőborítóval.

2.000 Ft

APÁCZAI CSERE János

Magyar Encyclopaedia

Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a magyarázó jegyzeteket írta SZIGETI József
Bukarest, 1977. Kriterion.
526 l., 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítóban, fűzve.

1.000 Ft

KOMLÓS Aladár szerk.

Ararát

Magyar zsidó évkönyv az 1943. évre
Bp., 1943-5703. Orsz.Izr. Leányárvaház.
157 l., 4 tábla
Fűzve, kiadói papírborítékban, jó példány.

2.000 Ft

NÉMETHY Géza

A római elegia

Bp., 1905. MTA.
XVI., 422 l., 1 sztl.lev.
(A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata Új folyam, LXI.kötet. 1905-1907.cyclus)
Korabeli, amatör félvászon kötésben, gerincén vignettával, jó példány.

2.000 Ft

NÉMETHY, Geyza

A(uli) Persii Flacci Satirae

Edidit, adnotationibus exegeticis et indice verborum instruxit – –
Budapestini, (1903.) Sumpt. Acad. Litter. Hung.  
390 l., 1 sztl.lev.
(Editiones Criticae Scriptorum Graecorum et Romanorum)
Egészvászon kötésben, az első és hátsó borító felkasírozva, szép példány.

3.000 Ft

HACK Alfréd

Boileau a magyar irodalomban

A pécsi Erzsébet Tudományegyetem Francia Intézetében készült dolgozat
Pécs, 1933. Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda RT.
57 l.
(Specimina … 44.)
Fűzve.

500 Ft

(VARGHA Kálmán)

Kortársak Móricz Zsigmondról I.

Tanulmányok és kritikák (1900-1919)
(Összeállította és a jegyzeteket írta: – -)
Bp., 1958. Akadémiai.   
500 l.
(Új Magyar Múzeum 2.)  
Kiadói egészvászon kötésben, jó példány.

1.000 Ft

JUHÁSZ Ferencné

Bródy Sándor

Bp., 1971. MTA Irodalomtudományi Intézete.
306 l., 1 sztl.lev., 8 tábla
(Irodalomtörténeti Könyvtár 26.)
Kiadói egészvászon kötésben, jó példány.

1.000 Ft

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ

A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából szerkeszti VOINOVICH Géza
LIV. kötet-478. füzet (1946.)
Bp., 1946.  MTA.
47 l.
Fűzve.

500 Ft

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ

A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából szerkeszti VOINOVICH Géza
LV. kötet-479. füzet (1947.)
Bp., 1947.  MTA.
23 l.
Fűzve.

500 Ft

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ

A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából szerkeszti VOINOVICH Géza
LVI. kötet-480. füzet (1948.)
Bp., 1948.  MTA.
79 l.
Fűzve.

500 Ft

NEMES NAGY Ágnes

A hegyi költő

Vázlat Babits lírájáról
Bp., (1984.) Magvető.
201 l., 1 sztl.lev.
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált védőborítóval, jó példány.

600 Ft

TÓTH Béla

Mendemondák

A világtörténet furcsaságai
Gyűjtötte és magyarázza – –
Harmadik kiadás
Bp., 1907. Athenaeum.
XI., 410 l., 1 sztl. lev.
Három szövegközti illusztrációval (Kempelen sakk-automatája)
Kiadói egészvászon kötésben, gerince kissé sérült.

1.500 Ft

GOETHE, Johann Wolfgang

Életemből

Költészet és valóság
(Fordította SZŐLLŐSY Klára)
Bp., 1982. Európa.
721 l., 3 sztl.lev.
Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóval, jó példány.

800 Ft

SÓS Julia

Arany János

Bp., 1949. Orsz. Neveléstud. Intézet.
59 l.
(Tanulj jobban ! 1.)
Kiadói papírkötésben, fűzve.

300 Ft

COWLEY, Malcolm

Az eltörölt idő

Fejezetek az amerikai irodalom történetéből
(Válogatta GÉHER István)
Bp.,  1986. Európa.
376 l., 1 sztl.lev.
Fűzve, kiadói papírkötésben, jó példány.

500 Ft

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ

A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából szerkeszti VOINOVICH Géza
LIII. kötet-477. füzet 1943.jún.-dec.
Bp., 1943.  MTA.
298-384 l.
Fűzve.

500 Ft

CYBELEIUS, Valentinus Varasdiensis

Opera

Carmina et Opusculum de laudibus et vituperio vini et aquae
Edidit Maria RÉVÉSZ
Bp.,  (1939.)  KMENY.
VI., 60 l.
(Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum Saeculum XVI.)
Fűzve, kiadói papírborítékban, felvágatlan példány.

1.500 Ft

ISTVANFFY, Nicolaus

Carmina

Ediderunt Iosephus HOLUB et Ladislaus JUHÁSZ
Lipsiae, (1935.) Teubner.  (Exc. Leopoldus BARTOS, Szeged)
VIII., 64 l.
(Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum Saecula XVI-XVII.)
Fűzve, kiadói papírborítékban, felvágatlan példány.

1.200 Ft

SZEMERE Bertalan

Utazás külföldön

Válogatás – – Nyugat-Európai utinaplójából
(Bp., 1983.) Helikon
488 l., 2 sztl.lev.
Kiadói papírkötésben, illusztrált papír védőborítóval, jó példány.

600 Ft

CSANDA Sándor

Fábry Zoltán

(Pozsony, 1980.)  Madách.
177 l., 2 sztl.lev.
Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóval, jó példány.

500 Ft

PAPP Ferenc

Gyulai Pál      I. II. kötet

Bp., 1935-1941. MTA.
602 l., 1 sztl.lev.; 727 l., 1 sztl.lev.
(A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata Új Folyam 1933-1935. cyclus)
Kiadói papírkötésben, fűzve, félvágatlan és körülvágatlan példány.

2.000 Ft

KALMÁR György (1726-1781?)

Summa

Az embernek épségben levő állapotjáról és esetéről, és ebből következő lelki és testi nyavalyásságáról, egyszóval az ő egész romlott természetéről. A kevélységről. A színességről, vagyis tettetésről. A rágalmazásról. A bujaságról. Magyar Nyelvnek hasonlíthatatlan mivoltáról és Szépségéről. Az otthon való és iskolai nevelésről, és az Ének hasznairól. P.s. utolírás.
(Bp.) 1993. Pátria.
230 l., 5 sztl.lev.
(Weöres Sándor tanulmányával)
Az 1772-es pozsonyi kiadás változatlan hasonmás kiadása.
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóval, szép példány.

1.500 Ft

(VERESS Zoltán szerk.)

Korunk Évkönyv 1974

Tanulmányok a romániai magyar sajtótörténet köréből
Kolozsvár, 1974. (Tip.Intreprinderea Polig.)
332 l., 2 tábla, 2 sztl.lev., 8 melléklet (hirdetések)
Fűzve, kiadói papírborítóban, jó példány.

1.000 Ft

RABENSTEINENSIS, Iohannes

Disputacio

Edidit Bohumil RYBA
Bp., (1942.) KMENY.
V., 39 l.
(Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum Saeculum XV.)
Fűzve, kiadói papírborítékban, felvágatlan példány.

500 Ft

CELTIS, Conradus Protucius

Libri odarum quattuor

Liber epodon
Carmen saeculare
Edidit Felicitas PINDTER
Lipsiae, (1937.) Teubner.  (Exc. Bartos, Szeged)
VI., 137 l.
Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum Saeculum XV-XVI.)
Fűzve, kiadói papírborítékban, felvágatlan példány.

1.500 Ft

CELTIS, Conradus Protucius

Ludi Scaenici

(Ludus Dianae – Rhapsodia)
Edidit Felicitas PINDTER
Bp., (1945.) Egyetemi Ny.
X., 32 l.
Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum Saeculum XV-XVI.)
Fűzve, kiadói papírborítékban, felvágatlan példány.

500 Ft

CANTER, Iacobus Frisius

Rosa rosensis

Edidit Bohumil RYBA
Bp., (1938.) Egyetemi Ny.
36 l.
(Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum Saeculum XV-XVI.)
Fűzve, kiadói papírborítékban, felvágatlan példány.

500 Ft

HASSENSTEINIUS, Bohuslaus baro a Lobkowicz

Epistolae

Accedunt epitolae ad Bohuslaum scriptae
Edidit Augustinus POTUCEK
Bp., (1946.) Egyetemi Ny.
LII., 182 l.
(Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum Saeculum XV-XVI.)
Fűzve, kiadói papírborítékban, felvágatlan példány.

1.500 Ft

HASSENSTEINIUS, Bohuslaus baro a Lobkowicz

Scripta moralia

Oratio ad Argentinenses
Memoria Alexandri de Imola
Edidit Bohumil RYBA
Lipsiae, (1937.) Teubner (Exc. Bartos, Szeged)
VI., 44 l.
(Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum Saeculum XV-XVI.)
Fűzve, kiadói papírborítékban, felvágatlan példány.

500 Ft