FYFFE, C. A.

A görög nép története.

Angolból.

Második kiadás.

Bp., 1892. Athenaeum.      117 l.

(Az Athenaeum kézi könyvtára irodalmi és történelmi sorozat. IV.)

Kiadói egészvászon kötésben, első és hátsó előzéklap kijár, egyébként jó példány.

1.000 Ft

NITTI, Francesco

Európa hanyatlása

Az ujjáépítés útjai

Bp., 1923. Pallas Irodalmi és Nyomdai R.-T.    1 tábla (Francesco Nitti), 227 l.

Hozzákötve:

NITTI, Francesco: Nincs béke Európában

Második javított és bővített kiadás

Bp., 1923. Pallas Irodalmi és Nyomdai R.-T.     1 tábla (Francesco Nitti), 215 l.

Az első mű utolsó két levelén pici sérülés.

Korabeli amatőr félvászon kötésben, gerincén aranyozással, jó példány.

6.000 Ft

CORVINA

Rivista di scienze, lettere ed arti

Anno IX.   Vol. XVII-XVIII

Bp., 1929. Tipografia Franklin.            1 tábla (Pizzoli), 290 l., 1 sztl.lev.

Számos szövegközti ábrával.

Hozzátartozik: A Magyar-olasz bank r.t. csekkje és egy körlevél.

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban, fel- és körülvágatlan példány.

3.000 Ft

CORVINA

Rivista di scienze, lettere ed arti

Anno XI e XII Vol. XXI-XXIV

Bp., 1933. Tipografia Franklin.            247 l.

Egészoldalas képekkel 140-174 oldalig.

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban, fel- és körülvágatlan példány.

3.000 Ft

(REXA Dezső)

101 kép a régi Pest-Budáról

(Összeállította és a kísérő szövegeket írta – -)

(Bp.) 1959. Magyar Helikon.           212 l., 2 sztl.lev.

101 Pest és Budai látkép

Kiadói papírkötésben, a gerinc felső széle enyhén sérült.

2.500 Ft

FUCHSNÉ BENÁK Katalin

Emlékét múltnak homálya ne fedje...

Szerkesztette és a jegyzeteket írta: – –

Helytörténeti antológia

Mindszent, 2005. (Szoliter Nyomda, Hódmezővásárhely)     208 l., 2 tábla (színes)

Számos egész oldalas és szöveg közti fényképpel.

Fűzve, kiadói illusztrált papírkötésben, szép példány.

1.000 Ft

(SIMONNÉ TIGELMANN Ilona szerk.)

Táncsics Mihály

A Magyar Történelmi Társulat, az Irodalomtörténeti Társaság és a Komárom megyei Múzeumok Igazgatósága által 1984. május 7-8-án Tatán rendezett tudományos ülés előadói anyaga

Tata, 1985. (Komárom megyei Nyomda Vállalat)    93 l., 1 sztl.lev.

(Tudományos Füzetek 1.)

Fűzve, kiadói papírborítékban, szép példány.

1.000 Ft

HARASZTHY Vince

Az utca rendje (Budapest) 1947

A szerkesztőbizottság közreműködésével összeállította: – –

XV. évfolyam

Bp., 1947. Szikra Irodalmi és Lapkiadóvállalat, Nyomdai R.t.    IV., 364 l., III. (129-től 332 lapig Budapesti utcajegyzék)

Fűzve, kiadói színes illusztrált papírkötésben, jó példány.

3.000 Ft

Pest-Budai Múzsa

Összeállította: TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre

Bp., (1942.) Officina.            67 l., 1 sztl.lev.

(Officina Képeskönyvek 40.)

Számos egészoldalas illusztrációval.

Kiadói színes illusztrált keménypapír kötésben, gerince ép, szép példány.

2.000 Ft

MAKKAI Sándor

Egyedül

Bethlen Gábor lelki arca

Bp.,é.n., Athenaeum.          227 l., 1 sztl.lev.

Fűzve, kiadói papírborítékban, fel- és körülvágatlan példány.

2.000 Ft

PEISNER Ignácz

Képek a régi Pest-Budáról.

Bp., (1901.) Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai)    64 l.

(Magyar Könyvtár 275)

Fűzve, kiadói papírborítóban, a borító felső részén a fotón látható hiány.

Körülvágatlan példány.

1.000 Ft

Hazánk

Bp., 1942. Országos Közoktatási Tanács. (KMENY)  271 l., 17 térkép melléklet, 7 tábla (fényképek)

(Nemzetnevelők Könyvtára I. Nemzetismeret I.)

Kiadói félvászon kötésben, jó példány.

2.000 Ft

GEREVICH Tibor

Hunyadi Mátyás

– – serlegbeszéde

elhangzott a magyar Corvin-lánc és a magyar Corvin-koszorú tulajdonosai testületének 1942. évi február hó 23-án tartott XI. ünnepi estebédjén

Bp., 1942. KMENY.            22 l., 1 sztl.lev.

(A XI. Corvin-serlegbeszéd)

Fűzve, kiadói papírborítékban, szép példány.

1.000 Ft

HOMOR Imre

Esztergom nevezetességei

Rövid Esztergomi kalauz

Összeállította: – –

Esztergom, é.n., Buzárovits G. könyvkereskedése.            30 l., 1 sztl.lev.

Fűzve, kiadói papírborítóban, jó példány.

1.000 Ft

PATAKY Mária

Rákóczi földje

Bp., (1939.), Officina.              28 l., 2 sztl.lev., 16 tábla

(Officina képeskönyvek)

Kiadói illusztrált papír kötésben, kifogástalan állapotban.

2.000 Ft

SZUROMI Rita

Tenk

(Tenk, 2000.) ny.n.          120 l.

Számos szövegközti és egészoldalas fényképpel és egyéb illusztrációval.

Színes illusztrált keménypapír kötésben, szép állapotban.

1.000 Ft

(Szerkesztette: ZÁKONYI Ferenc)

A Gyöngyösi csárda

Hatodik, bővített kiadás

Veszprém, 1964. Idegenforgalmi Hivatal.          143 l.

(A Veszprém Megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatalának kiadványa 11.)

Számos szövegközti rajzzal.

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban, jó példány.

500 Ft

(KESSLER Hubert - MEGAY Géza)

Lillafüred barlangjai

Miskolc, 1955. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Tanácsának Idegenforgalmi Hivatala  (Borsodmegyei Nyomdaipari Vállalat)      75 l.

Számos szövegközti rajzzal és fényképpel.

Fűzve, kiadói papírborítékban közepes példány.

1.000 Ft

BALANYI György

Szent István

Bp., 1938. Magyar Szemle Társaság. (Tipográfiai Műintézet)   80 l.

(Kincsestár 141. sz.)

Kiadói egészvászon kötésben, jó példány.

1.000 Ft

KUZSINSZKY Bálint

Aquincum

Az ásatások és múzeum ismertetése

Hetedik, a múzeum kibővítése után átdolgozott kiadás

Bp., 1933. Budapest Székesfőváros (Franklin-Társulat nyomdája)              1 melléklet kihajtható, 73 l., 1 sztl.lev.

Fűzve (a fűzés meglazult), kiadói papírborítékban, jó példány.

1.500 Ft

MÓDY György

Herpály

Berettyóújfalu, 1979.(Alföldi Nyomda, Debrecen)      39 l., 1 melléklet (kihajtható)

Számos szövegközti rajzzal és fényképpel.

(Bihari Dolgozatok A Bihari Múzeum közleményei 5.)

Fűzve, kiadói papírborítékban, jó példány.

800 Ft

SÁNTA Gábor szerk.

Krúdy és Pest

Bp., 2001. Budapesti Negyed.(Budapest Főváros Levéltára Nyomdája)    184 l.

(Budapesti Negyed IX. évf. 4. szám)

Számos szövegközti fotóval.

Kiadói ragasztott papírkötésben, szép példány.

1.500 Ft

Az Andrássy út

(Bp.), é.n., (Terézvárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága)  244 l., 2 sztl.lev.

Számos egészoldalas és szövegközti fotóval.

Kiadói illusztrált keménypapír kötésben, illusztrált papír védőborítóval, szép példány.

2.500 Ft

PRESCOTT, W.(illiam) H.(ickling)

Mexikó és Peru meghódítása

(Fordította: KOSÁRY Domonkos)

(Válogatta, az utószót és a jegyzeteket készítette BOGLÁR Lajos)

Bp., 1967. Gondolat.           383 l., 12 tábla

Kiadói egészvászon kötésben, színes illusztrált papír védőborítóval, szép példány.

1.500 Ft

KIRNER A. Bertalan

A békési vásár

Gyula, 1964. (Békés megyei Nyomdaipari Vállalat)     140 l.

(Gyulai Erkel Ferenc Múzeum kiadványai 55-57.)

Fűzve, szép példány.

800 Ft

DANKÓ Imre

A gyulai vásárok

Gyula, 1963. (Békés megyei Nyomdaipari Vállalat Gyomai Telepe)   149 l., 10 tábla (4 kihajtható)

(A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum kiadványai 44-46)

Fűzve, szép példány.

1.000 Ft

GRACZA György

Kossuth Lajos élete, működése és halála

Harmadik kiadás

Magyar művészek rajzaival

Bp.,(1902 után), Lampel R.Kk. (Wodianer F. és Fiai) R.T.   VIII., 304 l.

Számos szövegközti illusztrációval és egészoldalas képpel.

Korabeli egészvászon kötésben “Hazafias Könyvtár”, gerincén aranyozással, kifogástalan példány.

5.000 Ft

HECKER Walter

A bábolnai arab lótenyésztés története

Bábolna, 1989. (Mezőgazdasági Könyvkiadó)     146 l., 7 színes tábla, 5 melléklet (kihajtható), 2 sztl.lev.

Kiadói nyl kötésben, színes papír védőborítóval, melynek hátsó oldala hiányos, ettől eltekintve jó példány.

Hozzátartozik:

A Bábolnai M. Kir. Áll. Ménes-Intézet rövid leírása az 1896. évben.

Bp., 1896. Nagy Sándor Könyvnyomdájából.   27 l., 1 sztl.lev.

REPRINT!

Fűzve.

3.000 Ft

NAGY István

Nagyigmánd

Töredékek a múltból

Nagyigmánd, 1996. (Bábolna Rt. Nyomda Üzemében)     240 l., 1 sztl.lev., (221-240-ig képmellékletek), 4 tábla (színes).

Fűzve, kiadói papírborítékban, színes védőborítóval, közepes példány.

1.000 Ft

ERDÉLYI Zoltán

Hunyadi János élete és kora

Második kiadás.

Bp., 1906. Franklin-Társulat.      86 l., 1 sztl.lev.

Szövegközti illusztrációkkal.

Korabeli amatőr keménypapír kötésben, az elején aranyozással, közepes példány.

1.500 Ft

MAGYAR Kálmán

Az Árpád-kori Somogy francia kapcsolatairól

(Somogyvár és Saint-Gilles)

Kaposvár, 1983. ny.n.             108 l., (50-től 99 oldalig fényképek régészeti ásatásokról és épületekről)

(Somogyi Múzeumok közleményei VI./2. különlenyomat)

Francia, orosz és eszperantó összefoglalóval.

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban, jó példány.

2.000 Ft

TARNAI Andor - BODONYI Ilona és KORDÉ Sándor - LOTZ Antal

Karácsonyi János történetíró, akadémikus, cimzetes püspök születésének 125. évfordulója

Tarnai Andor: Karácsonyi János és Békés megye

Bodonyi Ilona és Kordé Sándor: Karácsonyi János történetírói munkássága

Lotz Antal: Karácsonyi János mint egyházi ember és író

(Gyula, 1983. KÖVIZIG Sokszorosító Üzemében)   71 l.

Készült 500 példányban !

Fűzve, illusztrált papírborítóban, jó példány.

2.000 Ft

DEÁKY Zita - CSOMA Zsigmond - VÖRÖS Éva szerk.

... és hol a vidék zsidósága? ...

(Történeti és néprajzi tanulmányok a falusi, mezővárosi zsidók és nemzsidók együttéléséről)

Bp., 1994. (Debreceni Dózsa Sportegyesület Nyomdaüzemében)  265 l.

(Centrál-Európa Alapítványi Könyvek 2)

Számos szövegközti rajzzal, fényképpel és egyéb illusztrációval.

Fűzve, kiadói illusztrált papírkötésben, jó példány.

4.500 Ft

VÁGVÖLGYI Szilárd

Cergát-parti tűnődések

Andód keletkezése és fejlődése

H.n., 1998. (Books in Print Bt.)           253 l., 1 sztl.lev., 16 tábla (ebből 8 színes)

Számos szövegközti rajzzal.

Fűzve, kiadói színes illusztrált papírborítóban, jó példány.

1.000 Ft

GERŐ László

A Budai vár helyreállítása

Bp., 1951. Közoktatásügyi Kiadóvállalat.       223 l., 7 melléklet (kihajtható), 33 egész oldalas fotó.

Kiadói félvászon kötésben, közepes példány.

2.000 Ft

ILLIG, Heribert

Kitalált középkor

a történelem legnagyobb időhamisítása

(Második kiadás)

(A fordítás az Allprint Kiadó műhelyében készült)

(Bp., 2002.) Allprint.        559 l.

Szövegközti térképekkel és egyéb illusztrációkkal

Fűzve, kiadói színes illusztrált papírborítóban, jó példány.

2.500 Ft

KOZICZ János

Kecskemét címerei és zászlói

Kecskemét, 1996. (Hódpress Nyomda.)    140 l.

Számos szövegközti és egész oldalas fekete-fehér és színes képpel.

Kiadói színes illusztrált keménypapír kötésben, szép példány.

1.500 Ft

PRINCE, Erik

Amerika szolgálatában

A Blackwater katonai magánvállalat bennfentes története a terror elleni háborúról

(Bp., 2012.) Twister Media Kft. (AduPrint Kft.)    415 l.

Fűzve, kiadói színes illusztrált papírborítóban, szép példány.

2.000 Ft

SCHMIDT-PAULI, Edgar von

Graf Stefan Bethlen

Ein Abschnitt ungarischer Geschichte

Mit 4 Bildnissen in Tiefdruck

Berlin, 1931. Reimar Hobbing.          1 tábla (Bethlen István), 298 l., 1 sztl.lev., 3 tábla (Tisza István, Apponyi Albert, Horthy Miklós)

Kiadói egészvászon kötésben, jó példány.

3.000 Ft

TÖRÖK Gyula szerk.

Pécsi útmutató

(Pécs), 1943. (Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda Részvénytársaság)         198 l., 1 kihajtható melléklet (Pécs térkép)

Számos szövegközti és egészoldalas illusztrációval és fényképpel.

Fűzve, kiadói papírborítóban, közepes példány.

1.000 Ft

(ZÁKONYI Ferenc)

A Vámosi csárda

(Veszprém), 1967. Veszprém és Vidéke Körzeti Földművesszövetkezet.(Veszprém m. Nyomda Vállalat)     71 l.

Számos szövegközti és egészoldalas képpel.

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban,  a hátsó borító felső sarka foltos.

600 Ft

(DARNAY-DORNYAY Béla, DÖMÖTÖR Sándor és ZÁKONYI Ferenc)

A Gyöngyösi csárda (Die Gyöngyöser Tscharda)

Tizenegyedik, átdolgozott kiadás

Ez a könyv a Gyöngyösi csárda 260 éves fennállásának emlékére készült (1723-1983)

(Keszthely), 1983. Keszthelyi Georgikon Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet. (Szécsenyi Nyomda Győr)       139 l., 111-137 oldalig német nyelvű összefoglalóval.

Számos szövegközti rajzzal és illusztrációval.

Fűzve, kiadói színes illusztrált papírborítóban, szép példány.

600 Ft

(UZSOKI András)

Mosonmagyaróvár

(Utikalauz)

Sopron, 1958.Győr-Sopron megye Tanácsának Idegenforgalmi Hivatala. (Egyetemi Nyomda)     104 l.

Számos szövegközti fényképpel.

Fűzve, kiadói színes illusztrált papírborítóban, jó példány.

600 Ft

BRIGHT, John

Izráel története

Fordította: DOMJÁN János

(Negyedik kiadás)

Bp., (1986.) Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya (Egyetemi Nyomda)    539 l., 2 sztl.lev., 4 tábla (8 színes térkép)

Kiadói színes illusztrált keménypapír kötésben, közepes példány.

1.500 Ft

TÓTH Péter

A miskolci kötelkönyv

Közreadja: – –

Miskolc, 1986. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár sokszorosító műhelyében)       158 l.

(Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltári Füzetek 22.)

Készült 600 példányban

Fűzve, kiadói papírborítóban, jó példány.

800 Ft

VIGA Gyula

Hármas határon

Tanulmányok a Bodrogköz változó népi kultúrájáról

Miskolc, 1996. ny.n.          335 l., 1 sztl.lev., 4 kihajtható melléklet (térképek)

Számos szövegközti fényképpel és egyéb illusztrációval.

Fűzve, kiadói színes illusztrált papírborítóban, szép példány.

1.500 Ft

TÚRI Zoltán szerk.

Tiszavilág

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum Közleményei II.kötet

Tiszaföldvár, 2007. Tiszazugi Földrajzi Múzeum. (Tisza Nyomda Termelő és Szolgáltató Kft. Szolnok)      207 l.

Számos szövegközti fotóval és egyéb illusztrációval.

Megjelent 400 példányban.

Fűzve, kiadói színes illusztrált papírborítóban, szép példány.

1.500 Ft

MEZŐ Szilveszter-TÚRI Zoltán szerk.

Tiszavilág

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum Közleményei I.kötet

Tiszaföldvár, 2006. Tiszazugi Földrajzi Múzeum. (Tisza Nyomda Kft. Szolnok)      159 l.

Számos szövegközti fotóval és egyéb illusztrációval

Megjelent 300 példányban.

Fűzve, kiadói színes illusztrált papírborítóban, szép példány.

1.500 Ft

BALOGH Jenő

Berzevichy Albert emlékezete

Bp., 1938. MTA.         1 tábla (Berzevichy Albert), 39 l., 1 tábla

(A Magyar Tudományos Akadémia elhúnyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek XXIII. kötet. 5. szám)

Fűzve, kiadói papírborítékban, jó példány.

1.000 Ft

A szegedi árvíz 1879.

(Adalékok a Tisza-szabályozás történetéhez)

A kötetben:

DEGEN Imre: A Szegedi árvíz

LÁSZLÓFFY Woldemár: Az árvíz hidrológiai szempontból

KÁROLYI Zsigmond: Adatok a szegedi árvíz történetéhez

Adatok a szegedi árvíz bibliográfiájához

Bp., 1969. (Vízügyi Dokumentációs és Tájékoztató Iroda sokszorosító üzemében)        80 l.

(Vízügyi Történeti Füzetek 1.)

Számos szövegközti rajzzal és fotóval.

Német, angol, francia és orosz kivonattal.

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítékban, jó példány.

3.000 Ft

(SIMON Béla szerk.)

Szülőföldem, a Jászkunság

Jász-Nagykun-Szolnok megye településeinek története

Szolnok, 1992. (Axel Springer-Magyarország Kiadói Kft. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája)   878 l., 1 sztl.lev.

Számos szövegközti fotóval és hirdetéssel.

Kiadói keménypapír kötésben, színes illusztrált papír védőborítóval, szép példány.

3.000 Ft

RUSZOLY Barnabás

Bagamér közelmúltjából

Egybegyűjtött dolgozatok

Bagamér, 2006. (Bába és Társai Nyomdaipari Kft. nyomdája)   188 l.

(A Bagaméri Krónika könyvei 3)

Számos szövegközti és egészoldalas fotóval.

Fűzve, illusztrált papírvédőborítóban, jó példány.

1.000 Ft

FÁY Zoltán

Ferencesek Gyöngyösön

Fejezetek a gyöngyösi barátok életéből

Bp., 1999. A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány kiadása.               187 l., 2 sztl.lev., 4 tábla (színes)

Fűzve, kiadói színes illusztrált papír borítóban, szép példány.

1.500 Ft

NAGY Gergely

Kertvárosunk, a Wekerle

(Bp., 1994.) F.Szerényi Ház.         133 l., 1 sztl.lev.

Számos szövegközti és egészoldalas színes és fekete-fehér képpel.

Kiadói színes illusztrált keménypapír kötésben, újszerű példány.

1.500 Ft

Pannonhalmi Főapátok 1.

SÓLYMOS László Szilveszter: Kruesz Krizosztom (1865-1885)

VÁRSZEGI Imre Asztrik: Kelemen Krizosztom (1929-1950)

Bp., 1990. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége.  367 l.

Fűzve, kiadói papírborítékban.

1.500 Ft

Nagy Iván Történeti Kör Évkönyve 1994

Balassagyarmat, 1994. (INDUSTRIA Kft. nyomdájában, Szécsény)     307 l.

(Nagy Iván Történeti Kör Évkönyve I.)

Szövegközti illusztrációkkal.

750 példányban készült

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban.

2.000 Ft

Fehér könyv

a Szovjetunióba elhurcolt hadifoglyok és polgári deportáltak helyzetéről

Szerkesztette: A MHBK Hadifogolyszolgálata a Hungária közreműködésével

H.n., é.n., Hungária.          120 l.

Fűzve, kiadói papírborítékban, jó példány.

1.500 Ft

DONÁTH Regina

Krisztina királynő

Bp., 1970. Gondolat.    226 l., 1 sztl.lev., 12 tábla

Fűzve, kiadói illusztrált papírkötésben, a gerinc felső sarkán minimális hiánnyal.

500 Ft

KOMÁROMY József

Miskolci séták

(Válogatás a szerzőnek a Borsodi Szemle, Észak-Magyarország, Déli Hírlap és a Napjaink hasábjain 1971-ig megjelent cikkeiből)

Miskolc, 1972. Művészeti és Propaganda Iroda.     156 l., 1 sztl.lev., 6 melléklet (ebből kettő kihajtható)

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban.

1.500 Ft

CSÁMPAI Ottó

Viharvert nemzettudat

Az identitástudat és érzésvilág problémái Zoboralja magyar falvaiban

Pozsony, 1994. A szerző.          176 l., 2 sztl.lev.

Dedikált példány !

Fűzve, kiadói papírborítékban, jó példány.

1.000 Ft

FEJÉR Dénes - VASVÁRI Vilmos

Szabadságharcunk a bolsevizmus ellen

Millenniumi számadás

I-III. kötet

(Bp.), 2002. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége.    XXVIII, 496 l., XXIX-XXXIV.; XXXV-L., 497-1051, LI-LVI.; LVII-LXXII, 1053-1589, LXXIII-CL.

Mindhárom kötet fűzve, kiadói színes illusztrált papírborítóban, jó példány.

3.600 Ft

KÖRNYEI Elek

Eötvös József Ercsiben

Székesfehérvár, 1959. (Székesfehérvári Nyomda)      53 l., 1 sztl.lev., 12 tábla

(István király Múzeum közleményei B. sorozat 19.szám)

Fűzve, jó példány.

500 Ft

PÉTERFFY Ida

Pálóczi Horváth Ádám Szántódon

Ismeretlen somogyi levelek 1788-1789

(Bp, 1980.) Siotour. (Széchenyi Nyomda, Győr.)  90 l., 1 sztl.lev.

(Szántódi füzetek I.)

Szövegközti illusztrációkkal.

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban, jó példány.

500 Ft

FITZ Jenő

Séta a régi Székesfehérvárt

Székesfehérvár, 1956. (Székesfehérvári nyomda)    31 l.

(István király Múzeum Közleményei B. sorozat 4. sz.)

Számos szövegközti fotóval.

Fűzve.

450 Ft

(GALAMBOS Sándor) szerk.

Nemesborzova

(Tanulmányok a község múltjáról)

Nemesborzova, 2001. (Okteszt Kiadó)      166 l., 4 tábla (színes)

Számos szövegközti illusztrációval.

A mű 300 példányban jelent meg!

Kiadói színes illusztrált papírkötésben, jó példány.

1.000 Ft

ZÁDOR Mihály

Kaposvár

Bp., (1964.) Műszaki.       317 l., 1 sztl.lev.

Számos szövegközti rajzzal és fotóval, valamint egészoldalas képekkel.

Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóval.

2.000 Ft

ARANY Bálint

Koronatanú

(Emlékirat 1945-57)

Bp., 1990. Püski.          145 l., 1 sztl.lev.

Fűzve, kiadói papírborítékban.

600 Ft

NAGY Gyula

Bágyog, Rábaszovát és vidéke

Írta: NAGY Gyula 1932

Falutörténet és néprajzi hagyományok

(A kötetet szerkesztette, a bevezető és zárószöveget írta: TIMAFFY László)

(Győr, 1995. Hazánk Könyvkiadó)      238 l.

Kiadói színes illusztrált papírkötésben.

1.000 Ft

VERES László-VIGA Gyula

Fejezetek Szendrő multjából

Szerkesztette: – – és – –

Szendrő, 2002. (Kapitális Bt. Debrecen)    55 l.

Számos szövegközti fényképpel és egyéb illusztrációval

Hozzátartozik:

Szendrő turista ismertető

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban.

800 Ft

SZABÓ Károly

Körösszegapáti története

(Körösszegapáti, 2007. Kapitális Kft., Debrecen.)    244 l. (160-238 oldalig fényképek)

Dedikált példány !

Kiadói színes illusztrált keménypapír kötésben, szép példány.

2.000 Ft

(TÓTH Antal)

Nagykanizsa

(Nagykanizsa), 1969. (Nyomda Zalaegerszeg)   106 l., 1 sztl.lev.

Számos szövegközti színes és fekete-fehér fotóval.

Fűzve, kiadói színes illusztrált papírborítóban.

500 Ft

VOFKORI László

Székelyudvarhely

(Rövid városismertető)

Székelyudvarhely, 1996. (Infopress Rt. nyomdája)    19 sztl.lev.

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban.

600 Ft

ILYÉS Gábor

"Fiúk, fel a fejjel !"

A Szabolcs megyei cserkészet története 1914-1948 és 1989-2004 között

Nyíregyháza, 2004. (IMI Print Kft. Nyomdája)   152 l.

Számos szövegközti fényképpel.

Fűzve, kiadói színes illusztrált papírborítóban, szép példány.

1.000 Ft

(CSISZÁR Miklósné szerk.)

Múltidéző

Veszprém, 1999. (Eötvös Károly Megyei Könyvtár nyomdaüzeme)    120 l.

(Gizella napok 1999. Veszprém)

Szövegközti illusztrációkkal

Fűzve, kiadói papírborítóban, jó példány.

800 Ft

MISKOLCZI Miklós

Az első évtized

Dunapentelétől-Dunaújvárosig

Dunaújváros, 1975. (Szegedi Nyomda)     180 l., 8 tábla

Fűzve, kiadói papírkötésben, színes illusztrált védőborítóval, jó példány.

1.000 Ft

Tulipán füzetek

II. évfolyam 5. szám, 1991 május

Székelyföldi ismeretterjesztő folyóirat

(Sepsiszentgyörgy, 1991. Sepsiszentgyörgyi Nyomda.)  34 l.

Számos szövegközti illusztrációval.

Fűzve, kiadói színes illusztrált papírborítóban, szép példány.

800 Ft

TRAGOR Ignác

Vác története 1848-49-ben

Vác, 1908. A Váci Múzeum-Egyesület.  512 l., 1 sztl.lev., 15 l., 1 sztl.lev., 10 melléklet (kihajtható)

Számos szövegközti illusztrációval.

Reprint kiadás 1998-ból.

Kiadói illusztrált keménypapír kötésben, kifogástalan példány.

2.500 Ft

(KUNTÁR Lajos-SZABÓ László) szerk.

Szentgotthárd

Helytörténeti, művelődéstörténeti, helyismereti tanulmányok

Szombathely, 1981. (Sylvester János Nyomda.)   771 l.

Számos szövegközti fotóval és illusztrációval.

Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóval, jó példány.

1.500 Ft

Történelemhamisitók

(Történelmi megállapítás)

Moszkva, 1948. Idegennyelvi Irodalmi Kiadó.        65 l.

Fűzve, kiadói papírborítóban, jó példány.

800 Ft

MAGYARORSZÁG

Történeti, gazdasági és kulturális évkönyv

Bp., 1948. Hungária Lloyd.      257 l., 10 tábla (színes)

Amatőr félvászon kötésben, az első eredeti papírborító bekötve.

1.500 Ft

MEZŐSI Károly

Pest megye múzeumai

Bp., 1966. (Pest megyei Nyomda.)      93 l.

(Pest megyei múzeumi füzetek 11.)

Számos szövegközti fotóval.

Kiadói papírkötésben, fűzve.

500 Ft

GULYÁS Éva - SZABÓ László

Múzeumi levelek

78-79. szám

Szolnok, 2003. (Kapitális Nyomdaipari Bt.)   257 l.

Számos szövegközti fotóval és egyéb illusztrációval.

Fűzve, kiadói papírborítékban, újszerű példány.

1.000 Ft

BERTHA Kelemen

Magyarok és svédek

Bp., 1946. (Egyetemi Nyomda)     168 l., 7 tábla

(Hazánk és a nagyvilág IV.)

Amatőr félvászon kötésben, címlap előtti levél sérült.

1.000 Ft

(PATI NAGY Elemér)

Zsámbék

(Zsámbék, 1984. Zsámbéki Műemlékbarát Kör)    20 l.

Szövegközti illusztrációkkal.

Kiadói papírborítóban.

450 Ft

LABÁDI Lajos

Szentes címertörténete

Szentes, 1989. (Szegedi Nyomda Szentesi Üzemében)       48 l.

Számos szövegközti címerrajzzal.

Fűzve, kiadói papírborítóban, jó példány.

800 Ft

ORBÁN Balázs

Sztambultól Szejkéig

Válogatott írások

(Válogatta, sajtó alá rendezte, az előszót írta, a jegyzeteket és a bibliográfiát készítette BALÁZS Ádám)

Debrecen,1990.(Csokonai Kiadóvállalat)

263 l., 3 képpel

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban, jó példány.

800 Ft

BUDAPEST LEXIKON

Megjelent Budapest egyesítésének centenáriumára.
Bp., 1973. Akadémiai.
1335 l.
Kiadói egészvászon kötésben.

3.600 Ft

BLÁNA Szilárd

Egy terv ....

Bp., 1874.  Athenaeum.
XXI., 117 l.
Címlap pótolt !
Kiadói papírborítóban, jó állapotú példány.

3.000 Ft

MONUMENTA CARTOGRAFICA

Budavár erődítési térképe 1749.
Az ismertetőt írta: Csendes László
Bp., 1980. Zrínyi.
6 sztl., lev. 1 térkép (színes)

600 Ft

KOVÁCS Antal

Szülőfalum Algyő

Irta: – – az 1948. évben
Algyő, 2002. (Gold Press Ny. Szeged)
120 l.
Szövegközti fényképekkel és rajzokkal.
Kiadói papírkötésben , fűzve, jó példány.

450 Ft

BORSODI LEVÉLTÁRI FÜZETEK

12. Árszabások a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltárban 1625-1849
Miskolc, 1980. (BAZ megyei levéltár)
XI., 125 l.
Kiadói papírborítóban, jó példány.

1.000 Ft

SÁNDOR László szerk.

Tanulmányok Pécs város történetéből

Pécs város szabad királyi rangra emelésének 200. évfordulója alkalmából rendezett II. várostörténeti konferencia előadásai 1980. november 14.
Pécs, 1982. Baranya megyei levéltár
135 l., 1 tábla(színes)
Számos szövegközti ábrával, fényképpel és egyéb illusztrációval.
Kiadói papírkötésben, fűzve, jó példány.

800 Ft

GÁBOR István

Budapesti képeslapok

Régi fővárosi épületek egykor és ma
(Bp.) 1982. Gondolat. 
297 l.
Számos szövegközti fényképpel és egyéb illusztrációval.
Kiadói kemény papírkötésben, jó példány.

800 Ft

DOKUMENTE DER EINHEIT

Die Vorgeschichte des Zusammenschlusses der Sozialdemokraten und der Kommunisten
Ein Schreiben des Genossen Béla Kun über den Kommunismus und über die Proletariereinheit
Bp., 1919. Vlg. des Volkskommissariats für Unterrichtswesen 
31 l.
BOGÁR Ignác, KUN Béla és LUKÁCS György írásával.
Kiadói papírborítóban, fűzve.

1.500 Ft

SEBŐK László

Magyar neve?

Határokon túli helységnév- szótár
Összeállította és a bevezetést írta – –
Bp., 1990. (Zrínyi ny.) 
267 l., 2 sztl.lev.
Kiadói illusztrált papírkötésben, fűzve, jó példány.

1.000 Ft

BUDAPEST

– – székesfőváros csatornázási szabályrendelete
A szabályrendeleti intézkedések szakszerű magyarázataival ellátva
Bp., 1936.  Athenaeum. 
32 l.
Számos szövegközti hirdetéssel.
Kiadói papírborítóban, fűzve, szép példány.

600 Ft

EMLÉKLAP

Magyarországon az Úr 1938-ik esztendejében megtartott XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus és Szent István apostoli királyunk 900-ik jubileumi évének emlékére
LÉGRÁDY Sándor munkája.
Bp., 1938. Mojsza-ny.
Mérete: 350×150 mm

2.500 Ft

Burgenland kalauz

Bp., (1990.)  Laude.
128 l.
Kiadói papír kötésben, fűzve.

300 Ft

SZABÁLYZATA

A Magyarországi Építőipari Munkások Országos Szövetsége ügyrendi – –
Bp., 1923. (Világosság-könyvnyomda rt.)
24 l.
Fűzve, jó példány.

450 Ft

JEGYZŐKÖNYVE

A Magyarországi Építőmunkások Országos Szövetségének 1921 február 20-án és a következő napokon Budapesten VII, Aréna-ut 68. szám alatt megtartott tizenegyedik küldött-közgyülésének – –
Bp., 1921. Világosság Könyvnyomda R.T.
31 l.
Fűzve, szép példány.

600 Ft

LEITNER Ferenc

Várpalota 1900-1975

Tegnapi panoráma-fotóarhívum
Várpalota, (1996. King Print ny.)
103 l.
A 9.-103. oldalig fotók.
Kiadói papírborítóban, jó példány.

600 Ft

MEZEI Zsolt

Vaszari históriák

Helytörténeti olvasókönyv
Írta, a szemelvényeket válogatta és szerkesztette: – –
Vaszar, 1998. (A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár Kötészeti és Sokszorosító Műhelyében) 
123 l.
Illusztrált kiadói papírborítóban, jó példány.

500 Ft

CZAGÁNYI László-KULCSÁR Gabriella

Inárcs története 1263-1993   I.-II.  köt.

I. kötet: A falu természetföldrajzi környezete és története 1263-tól 1945-ig Régészeti emlékek Inárcson és környékén
II. kötet: A község története 1945-től 1993-ig
Inárcs, 1995. (Grafilux Kft. Dabas)
439 l.; 420 l.
Mindkét kötet számos szövegközti rajzzal, fotóval és térképpel illusztrált.
Fűzve, kiadói színes papírborítóban, szép példány.

3.000 Ft

C. HARRACH Erzsébet és KISS Gyula

Vasi műemlékek

Településtörténet, építészettörténet, művelődéstörténet
Szombathely, 1983. (Sylvester János Ny.)
569 l.
838 fényképpel és egyéb illusztrációval.
Kiadói illusztrált egészvászon kötésben, papír védőborítóval, jó példány.

3.000 Ft

PÓTÓ János

Emlékművek, politika, közgondolkodás

Budapest köztéri emlékművei, 1945-1949
Igy épült a Sztálin-szobor 1949-1953
Bp., 1989. MTA Történettud. Int.
98 l., 1 sztl.lev., 101-163 l.(fényképek)
(Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok 7.)
Kiadói illusztrált papírkötésben, szép példány.

1.500 Ft

HUBA László

Vác és környéke

(Bp.) 1959. (Egyetemi Nyomda)
99 l.
(Pest megyei tájak 1)
Számos szövegközti és egészoldalas fényképpel és egyéb illusztrációval.
Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban, jó példány.

450 Ft

FARKAS, Julius (Gyula) von

Südosteuropa

Ein Überblick
Göttingen, (1955.) Vandenhoeck & Ruprecht.
135 l., 1 térkép (kihajtható).
Fűzve, kiadói papírkötésben, illusztrált védőborítóval.

1.500 Ft

(ZALABAI Zsigmond)

A Csallóköztől a Bodrogközig

(Válogatta és az előszót írta – -)
(Pozsony), 1977. Madách. 
319 l., 3 sztl.lev.
Számos szövegközti egészoldalas fényképpel.
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóval.

500 Ft

(Nyomtatvány)

Dr. DOMOKOS László Keresztény Földmíves és Iparospárt hivatalos ellenzéki jelöltjének szórólapja.
H.n., 1922. “Tiszántúli Hírlap” könyv- és lapkiadóvállalat r.-t.

1.000 Ft

Az Ókori Kelet világából

(Fordította: BORZSÁK István)
Bp., 1956. “Művelt Nép”.
 259 l.
Számos szövegközti illusztrációval.
Kiadói illusztrált félvászon kötésben, jó példány.

1.000 Ft

TANULMÁNYOK BUDAPEST MULTJÁBÓL IV.

Szerkeszti: NÉMETHY Károly
Bp., 1936. (Budapest Székesfőváros Házinyomdája)
2 sztl.lev., 210 l., 19 tábla
(Budapest Székesfőváros várostörténeti monográfiái 7.)
Fűzve, kiadói papírborítóban.

3.000 Ft

LELKES István

Kőszeg

Bp., 1960. Képzőművészeti Alap.
177 l., 1 sztl.lev., (65-148 oldalig fényképek)
(Magyar műemlékek)
Számos szövegközti rajzzal és illusztrációval.
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóval.

2.000 Ft

DIMITROV, (Georgi)

A lipcsei pör

– – okiratai, levelei és feljegyzései
Moszkva, 1944. Idegennyelvü Irodalmi Kiadó.
135 l., 6 tábla
Kiadói papírkötésben.

1.000 Ft

PÜSPÖKI NAGY Péter

Boldogfa

A középkori falu
A román stílusú templom
A római kori felirat
A táj régi földrajza és társadalma
Oklevélregeszták
(Pozsony, 1981.) Madách.
261 l., 1 sztl.lev., 24 tábla
Kiadói egészvászon kötésben, jó példány.

1.500 Ft

(ROZSNYAY Dávid)

II. Függelék

Diarium.   1663-1674.
31.sz. Pótfüzet.
Bp., 1871. Eggenberger.
3 sztl.lev., 465-544 l.
(Magyar történelmi emlékek. Második osztály: Írók. Nyolczadik kötet. Pótfüzet.)
Kiadói papírborítékban, fűzve.

1.000 Ft

HUBA László

Vác és környéke

(Bp.) 1959. (Egyetemi Nyomda)
99 l.
(Pest megyei tájak 1)
Számos szövegközti és egészoldalas fényképpel és egyéb illusztrációval.
Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban, jó példány.

450 Ft

FARKAS, Julius (Gyula) von

Südosteuropa

Ein Überblick
Göttingen, (1955.) Vandenhoeck & Ruprecht.
135 l., 1 térkép (kihajtható).
Fűzve, kiadói papírkötésben, illusztrált védőborítóval.

1.500 Ft

(ZALABAI Zsigmond)

A Csallóköztől a Bodrogközig

(Válogatta és az előszót írta – -)
(Pozsony), 1977. Madách.
319 l., 3 sztl.lev.
Számos szövegközti egészoldalas fényképpel.
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóval.

500 Ft

(Nyomtatvány)

Dr. DOMOKOS László Keresztény Földmíves és Iparospárt hivatalos ellenzéki jelöltjének szórólapja.
H.n., 1922. “Tiszántúli Hírlap” könyv- és lapkiadóvállalat r.-t.

1.000 Ft

Az Ókori Kelet világából

(Fordította: BORZSÁK István)
Bp., 1956. “Művelt Nép”. 
259 l.
Számos szövegközti illusztrációval.
Kiadói illusztrált félvászon kötésben, jó példány.

1.000 Ft

TANULMÁNYOK BUDAPEST MULTJÁBÓL IV.

Szerkeszti: NÉMETHY Károly
Bp., 1936. (Budapest Székesfőváros Házinyomdája)
2 sztl.lev., 210 l., 19 tábla
(Budapest Székesfőváros várostörténeti monográfiái 7.)
Fűzve, kiadói papírborítóban.

3.000 Ft

LELKES István

Kőszeg

Bp., 1960. Képzőművészeti Alap.
177 l., 1 sztl.lev., (65-148 oldalig fényképek)
(Magyar műemlékek)
Számos szövegközti rajzzal és illusztrációval.
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóval.

2.000 Ft

PÜSPÖKI NAGY Péter

Boldogfa

A középkori falu
A román stílusú templom
A római kori felirat
A táj régi földrajza és társadalma
Oklevélregeszták
(Pozsony, 1981.) Madách.
261 l., 1 sztl.lev., 24 tábla
Kiadói egészvászon kötésben, jó példány.

1.500 Ft

(ROZSNYAY Dávid)

II. Függelék

Diarium.   1663-1674.
31.sz. Pótfüzet.
Bp., 1871. Eggenberger.
3 sztl.lev., 465-544 l.
(Magyar történelmi emlékek. Második osztály: Írók. Nyolczadik kötet. Pótfüzet.)
Kiadói papírborítékban, fűzve.

1.000 Ft

KULIFFAY Ede

Magyarország története.

A legrégibb időktől korunkig.   I.II. kötet
Bp., (1871.) Franklin-Társulat.
286 l., 1 sztl.lev.; 324 l.
Kiadói egészvászon kötésben, a gerinc felső harmada sérült.

1.500 Ft

DIMITROV, (Georgi)

A lipcsei pör

– – okiratai, levelei és feljegyzései
Moszkva, 1944. Idegennyelvü Irodalmi Kiadó.
135 l., 6 tábla
Kiadói papírkötésben.

1.000 Ft

LESCALOPIER, Pierre

- - utazása Erdélybe (1574)

Közreadja BENDA Kálmán és TARDY Lajos
(Bp.) 1982. Európa-Helikon. 
134 l., 1 sztl.lev.
(Bibliotheca Historica)
Szövegközti rajzokkal és színes táblákkal.
Kiadói keménypapír kötésben, színes illusztrált papír védőborítóval, jó példány.

600 Ft

BINDER Pál

Közös múltunk

Románok, magyarok, németek és délszlávok feudalizmus kori falusi és városi együttéléséről
Bukarest, 1982. Kriterion.
396 l., 2 sztl.lev.
Kiadói keménypapír kötésben, színes illusztrált papír védőborítóval.

600 Ft

KOLTA János

Baranya

Szerkesztette – –
Pécs, 1958. A Baranya-megyei Idegenforgalmi Hivatal kiadása.
321 l., 1 sztl.lev.
Számos szövegközti rajzzal és fotóval.
Fűzve, kiadói illusztrált papír borítóban.

1.000 Ft

GÁLFALVI Artúr Béla

Makfalva

H.n., (2005. Grapho Tipex ny. Déva)
467 l.
Számos szövegközti fényképpel és egyéb illusztrációval.
Fűzve, kiadói színes illusztrált papírborítóban, szép példány.

2.000 Ft

PAÁL Ferenc

Egy nemzet születése

A Risorgimento eszméi és alakjai
(Bp.) 1961. (Egyetemi Nyomda)
154 l., 1 sztl.lev., 8 tábla
(A Magyar Történelmi Társulat és a Hazafias Népfront Könyvtára 3.)
Kiadói illusztrált papírborítóban, fűzve.

600 Ft

CZEGLÉDI Imre

Munkácsy ősei és rokonsága

Békéscsaba, 2001. (KAPITÁLIS Bt.)
131 l.
(A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 22.)
Számos szövegközti fényképpel és egyéb illusztrációval.
Fűzve, kiadói illusztrált papírkötésben, jó példány.

1.500 Ft