FREYRE, Gilberto

Udvarház és szolgaszállás

A brazil család a patriarchális gazdasági rendszerben

Bp., 1985. Gondolat.       549 l., 1 sztl.lev.

Szöveg közti rajzokkal.

Kiadói vászon kötésben, színes illusztrált papír védőborítóval, jó példány.

1.500 Ft

Hazánk

Bp., 1942. Országos Közoktatási Tanács. (KMENY)  271 l., 17 térkép melléklet, 7 tábla (fényképek)

(Nemzetnevelők Könyvtára I. Nemzetismeret I.)

Kiadói félvászon kötésben, jó példány.

2.000 Ft

MENGER-KAUTSKY-VÁSÁRHELYI-MARX-SZABÓ

Kolligátum

MENGER (Anton) Antal: Uj erkölcstan

Fordította ORMÓS Ede

Bp., 1907. Politzer-féle Könyvkiadóvállalat.    XIII., 108 l.

(Társadalomtudományi Könyvtár második sorozat I.)

Hozzákötve:

KAUTSKY (Karl) Károly: Marx gazdasági tanai

Népszerű ismertetés és magyarázat

Fordította GARAMI Ernő

Második magyar kiadás

Bp., 1906. Népszava.     VIII., 210 l.

Hozzákötve:

VÁSÁRHELYI Jenő: A javak theoriája.

Tanulmány a társadalmi gazdaságtanból.

Bp., 1904. Politzer Zsigmond és Fia.    103 l.

Hozzákötve:

MARX (Karl) Károly: Bérmunka és tőke

Fordította WELTNER Jakab

Második javított kiadás

Bp., 1906. Népszava.      30 l.

Hozzákötve:

SZABÓ Ervin: A szocializmus

A Társadalomtudományi Társaságban 1904. március hó 6.-án tartott előadás és ugyanott mondott felelet némely ellenvetésre

Bp., 1906. Népszava.     55 l.

Korabeli amatőr félvászon kötésben, gerincén vignettával, közepes példány.

6.000 Ft

GÁL, Stefan hrsg.

Ungarn im Donauraum

Budapest-Leipzig, 1943. Danubia.    158 l., 1 sztl.lev., 6 térkép (egy kihajtható)

(Ungarn-Bücherei Band 1.)

Kiadói félvászon kötésben, közepes példány.

1.500 Ft

(HACKENBERGER László)

Új világrend a világháborúból.

(Arad, 1916. ny. n.)      24 l.

Hozzákötve:

DÁNIEL Arnold

Többtermelés

Miképen alakulhat át Magyarország mai elmaradt mezőgazdasága nyugateurópai szabású intenzív földműveléssé ?

Bp., 1913. Pollitzer Zsigmond és Fia.       150 l.

Különlenyomat a Huszadik Századból

(A Huszadik Század Könyvtára 45.)

Dedikált példány !

Amatőr keménypapír kötésben, jó példány.

3.000 Ft

KEYNES, John Maynard

Ein Traktat über Währungsreform

Übersetzt von Ernst KOCHERTHALER

Einzig autorisierte Übersetzung

München und Leipzig, 1924. Duncker & Humblot   VIII., 214 l., 1 sztl.lev.

Erste deutsche Ausgabe.

Amatőr egészvászon kötésben, az eredeti borító felkasírozva.

4.500 Ft

MAGYARORSZÁG

Történeti, gazdasági és kulturális évkönyv

Bp., 1948. Hungária Lloyd.      257 l., 10 tábla (színes)

Amatőr félvászon kötésben, az első eredeti papírborító bekötve.

1.500 Ft

MILLS, C. Wright

Hatalom-politika-technokraták

(Válogatás C.Wright Mills műveiből)

(A kötetet összeállította, a tanulmányokat válogatta és bevezető jegyzetekkel ellátta: KULCSÁR Kálmán)

(Fordította: KEMÉNY István)

Bp., 1970. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.     439 l.

Kiadói nyl kötésben, jó példány.

1.000 Ft

BALOGH József

Jövőnk

TAMÁS Aladár előszavával.
Torontó, Ontario, 1944. A Kanadai Magyar Könyvkiadó.
112 l.
Kiadói, illusztrált papírborítékban, szép példány.

2.000 Ft

CZUBER, E.

Mathematische Bevölkerungstheorie.

Auf Grund von G.H. Knibbs’ “The Mathematical Theory of Population”
Dargestellt von – –
Leipzig, 1923. Teubner.
XVI, 357 l., 3 sztl.lev.
Erste Ausgabe.
Címlap kijár.
Kiadói félvászon kötésben.

7.500 Ft

MÓRICZ Miklós

Az erdélyi föld sorsa

Az 1921.évi román földreform
Második kiadás.
Bp., 1932. Erdélyi Férfiak Egyesülete.
216 l., 1 térkép
(Erdélyi Férfiak Egyesülete Jancsó Benedek Társaságának könyvei II.)
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben, jó példány.

2.000 Ft

PÉNZÜGYI JOGSZABÁLYOK GYŰJTEMÉNYE I.

Az együttes kereseti és jövedelemadó, társulati és tantiemadó, vagyontöbbletadó.
Összeállítottak és magyarázatokkal ellátták:
KERESZTESSY Ernő, FEKECS Sándor, TAKÁCS György
Bp., 1946. Hernádi Könyvkiadó Vállalat.
224 l.
Fűzve, jó példány.

1.000 Ft

ILOVAY Sándor

Munka és sport

A testnevelés tényezői az emberi munka gazdaságosítása és a szociálpolitika szolgálatában
Bp., 1935. Stephaneum.
94 l.
(Klny. az Országos Testnevelési Tanács “Testnevelés” c. hivatalos szakközlönyéből)
Fűzve.

1.500 Ft

KERÉK Mihály

Milliók a milliókért

Új magyar szociálpolitika
(Bp., 1942. Hungária Nyomda Rt.) 
1 sztl.lev., 63 l.
(Hasznos Könyvtár 3. szám)
Fűzve, kiadói papírborítékban.

500 Ft

Magyar Statisztikai Zsebkönyv

VII. évfolyam 1938    Második kiadás
Szerkesztő MIKE Gyula
Bp., 1938. “Pátria” Irodalmi Vállalat és Nyomdai R.-T.
2 térkép melléklet, 328 l.
A Magyar Statisztikai Zsebkönyv 1938. évi kötetének (VII.évfolyam) második kiadásában, az első kiadással szemben, a “Cím- és Névtár” és a “Visszacsatolt északi terület” című fejezetnél, valamint “Magyarország közigazgatási térképénél” mutatkozik lényeges eltérés.
Fűzve.

800 Ft

MÁRKUS Miksa

Rákosi Jenőről

Előadás a Cobden Szövetség szemináriumában 1930. évi február hó 7-én.
Bp., 1930. A Magyar Cobden Szöv.
40 l.
(Cobden-Könyvtár 44.szám)
Fűzve.

500 Ft