CORVINA

Rivista di scienze, lettere ed arti

Anno IX.   Vol. XVII-XVIII

Bp., 1929. Tipografia Franklin.            1 tábla (Pizzoli), 290 l., 1 sztl.lev.

Számos szövegközti ábrával.

Hozzátartozik: A Magyar-olasz bank r.t. csekkje és egy körlevél.

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban, fel- és körülvágatlan példány.

3.000 Ft

CORVINA

Rivista di scienze, lettere ed arti

Anno XI e XII Vol. XXI-XXIV

Bp., 1933. Tipografia Franklin.            247 l.

Egészoldalas képekkel 140-174 oldalig.

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban, fel- és körülvágatlan példány.

3.000 Ft

GEREVICH Tibor

Hunyadi Mátyás

– – serlegbeszéde

elhangzott a magyar Corvin-lánc és a magyar Corvin-koszorú tulajdonosai testületének 1942. évi február hó 23-án tartott XI. ünnepi estebédjén

Bp., 1942. KMENY.            22 l., 1 sztl.lev.

(A XI. Corvin-serlegbeszéd)

Fűzve, kiadói papírborítékban, szép példány.

1.000 Ft

JAKABFFY Ferencz

Az üveg edények

Bp., 1890.(Franklin-Társulat nyomdája.)         32 l.

(Megjelent a Művészi Ipar 1890. évi harmadik számában.)

Számos szövegközti illusztrációval.

Későbbi amatőr egészvászon kötésben, gerincén aranyozással , jó példány.

4.500 Ft

HIRSCHLER József

A Vatikán művészete

II. kiadás

Cluj-Kolozsvár, 1929. Lengyel és Mayer Nyomdai Műintézet.   255 l., 3 sztl.lev., 2 melléklet (kétoldalas)

Számos szövegközti fényképpel.

Fűzve, 230-255 oldalig lapok felső sarka “szamárfüles”, ettől eltekintve jó példány.

4.500 Ft

MIHALIK József

A zománcz.

Pozsony, Budapest 1901. Stampfel Károly.(Wigand F. K. könyvnyomdája, Pozsonyban.)   141 l., 1 sztl.lev.

(Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár 63-64.)

Számos szövegközti illusztrációval.

Fűzve, kötése kissé meglazult, a gerinc felső sarkán megerősítve.

3.500 Ft

ESSŐ Erzsébet

A plasztikus fabeégetés

A domboritott mélyégetés ismertetése

Bp., 1911. Rákosi Jenő Budapesti Hirlap Ujságvállalata.  59 l., 1 sztl.lev.

Számos szövegközti fotóval.

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban, körülvágatlan jó példány, gerinc alsó és felső sarka megerősítve.

3.000 Ft

A Magyar Arcképfestők Társasága reprezentatív arcképkiállításának katalógusa

(Bp.), 1935. Nemzeti Szalon Művészeti Egyesület (Szepes-nyomda)     9 sztl.lev.

Hozzátartozik:

A Magyar Arcképfestők Társasága által Balló Ede emlékére rendezett reprezentatív arcképkiállítás katalógusa

(Bp.), 1937. Nemzeti Szalon Művészeti Egyesület, ny.n.    7 sztl.lev.

Hozzátartozik:

A Magyar Arcképfestők Társasága kiállításának katalógusa

(Bp.), 1939. Nemzeti Szalon Művészeti Egyesület, (Ábrahám és Sugár, Bagó M. és Fia Utóda)     3 sztl.lev.

Hozzátartozik:

Az arcképkiállítás képes tárgymutatója keretében elhunyt mestereink, élő művészeink és a Magyar  Arcképfestők Társasága műveivel

Bp., 1941. Országos Magyar Képzőművészeti Társulat (Légrády Testvérek R.T. nyomdai műintézete)           30 l., 1 sztl.lev., 16 tábla

Mind a négy füzet fűzve, kiadói papírborítóban, szép példányok.

3.600 Ft

FARKAS Zoltán

A biedermeier

Bp., 1914. Singer és Wolfner.         136 l., 3 sztl.lev., 16 tábla

Korabeli, bordázott gerincű amatőr félbőr kötésben, gerincén aranyozással, alsó és felső szélén kissé kopott.

3.600 Ft

HEKLER Antal

Leonardo da Vinci

Bp., 1927. Magyar Irodalmi Társaság.      1 tábla(Leonardo), 195 l., 17 tábla

(A Napkelet Könyvtára 20-21)

Fűzve, kiadói papírborítóban, közepes példány.

600 Ft

KINCSES Károly

A madaras Ember

Koffán Károly (1909-1985) fotográfiái

(Bp.), 2003. Magyar Fotográfiai Múzeum (Kner Nyomda Rt.)    175 l.,(59-153 oldalig egészoldalas fotók)

(A magyar fotográfia történetéből 27.)

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban.

1.500 Ft

KUTHY Sándor

Élő művészek a múzeumban

Hozzákötve:

TÓTH Sándor: Régészet, műemlékvédelem, történelem

DÁVID Ferenc: Soproni építőiparosok házai

(Bp.), 1974. (Akadémiai Nyomda)     613-637 l.

(Klny. az Építés-építészettudomány V. kötet 3-4.számából)

Fűzve.

500 Ft

DISKAY Lenke

Ex libris és vers

– – kisgrafikái

Bp., 1986.(Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet.)   31 sztl.lev.

Vizsgamunka, könyvárusi forgalomba nem került

Kiadói illusztrált papírborítóban, fűzve, jó példány.

3.000 Ft

LOSONCI Miklós

A Ráckevei Duna-ág festői

Ráckeve, 1975. (Pest megyei Nyomda)       79 l. (65-79-ig képmellékletek)

(Ráckevei járási füzetek 6)

Szövegközti képekkel.

Fűzve, kiadói színes papírborítékban, jó példány.

500 Ft

ZÁDOR Mihály

Kaposvár

Bp., (1964.) Műszaki.       317 l., 1 sztl.lev.

Számos szövegközti rajzzal és fotóval, valamint egészoldalas képekkel.

Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóval.

2.000 Ft

PERNECZKY Géza

Picasso - Picasso után

(Bp., 1989.) Corvina.         190 l., 1 sztl.lev., 4 tábla (színes)

Számos szövegközti és egészoldalas illusztrációval.

Fűzve, kiadói színes illusztrált papírkötésben.

600 Ft

DIVALD Kornél

Magyar művészettörténet

Bp., 1927. Szent István-Társulat.        184 l., 1 sztl.lev., 12 tábla.

(Szent István Könyvek 47.)

Számos szövegközti illusztrációval.

Kiadói papírkötésben, jó példány.

1.000 Ft

LYKA Károly

Magyar művészélet Münchenben

Magyar művészet 1867-1896

(Bp., 1982.) Corvina.           102 l., 1 sztl.lev., 8 tábla (színes), 28 tábla fekete-fehér

Kiadói egészvászon kötésben, színes illusztrált papír védőborítóval, szép példány.

600 Ft

HORVÁTH Henrik

A magyar szobrászat kezdetei

Bp., 1936. Bisztrai Farkas Ferencz.

32 l., 1 sztl.lev., 32 tábla, 1 sztl.lev.

(Ars Hungarica 12.)

Kiadói egészvászon kötésben, felvágatlan példány, gerince kissé kopott.

2.500 Ft

(HOPPÁL Mihály és SZEPES Erika)

A szerelem kertjében

Erotikus jelképek a művészetben

(Szerkesztette – – és – -)

Bp., (1987.) Szépirodalmi.        301 l., 1 sztl.lev., 2 tábla (színes).

Számos szövegközti illusztrációval.

Kiadói egészvászon kötésben, színes papír védőborítóval, szép példány.

1.000 Ft

LYKA Károly

A táblabíró világ művészete

Magyar művészet 1800-1850

(Bp., 1981.) Corvina.          486 l., 1 sztl.lev., 44 tábla (fekete-fehér), 8 tábla (színes)

Kiadói egészvászon kötésben, színes illusztrált papír védőborítóval, szép példány.

1.000 Ft

Szabad Művészet

IV. évfolyam (1950.) 5-6-7 szám.

Főszerkesztő: SZEGI Pál

Bp., 1950.(Révai-nyomda.)    161-272 l.

Számos szövegközti rajzzal és egyéb illusztrációval.

Fűzve, kiadói papírborítóban, jó példány.

600 Ft

MAROSI Ernő

A román kor művészete

Bp., (1972.) Corvina.       310 l., 1 sztl.lev., 4 tábla (színes)

Számos szövegközti fotóval és egyéb illusztrációval.

Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóval, jó példány.

2.400 Ft

CASTIGLIONE László

Hellénisztikus művészet

Bp., (1980.) Corvina.            248 l., 4 tábla (színes)

Számos szövegközti fotóval és egyéb illusztrációval.

Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóval, jó példány.

2.000 Ft

VAYER Lajos

Az itáliai reneszánsz művészete

Bp., (1982.) Corvina.        394 l., 1 sztl.lev., 4 tábla (színes)

Számos szövegközti fotóval.

Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóval, jó példány.

2.000 Ft

(PATI NAGY Elemér)

Zsámbék

(Zsámbék, 1984. Zsámbéki Műemlékbarát Kör)    20 l.

Szövegközti illusztrációkkal.

Kiadói papírborítóban.

450 Ft

VÉGH Gusztáv

Tabán képei

Szöveg: PEREHÁZY Károly
Bp., (1971.) Képzőművészeti Alap.
32 l., 4 sztl. lev., 20 tábla
Kiadói nylkötésben, szép állapotban, papír védőborítóban.

1.000 Ft

BÉNYI László

Koszta József

Bp., 1959. Képzőmúvészeti Alap.
66 l., 4 sztl. lev., 38 tábla
Kiadói félvászon kötésben, jó állapotban, szakadozott papír védőborítóval.

1.000 Ft

TÍZ ÉV SZERZEMÉNYEI  1919 - 1928.

Bp., 1928. Stephaneum.
140 l., 16 tábla.
(A Magyar Nemzeti Múzeum kiállításai V.)
Hóman Bálint előszavával.
Kiadói papírkötésben, jó állapotú példány.

1.500 Ft

GENTHON István

Római napló

(Bp. 1973.) Corvina.
89 l., 1 sztl.lev., 32 t.
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóval.

800 Ft

NAGY Imre

Ahogy Csíkba megérkeztem...

Önéletrajzi írások
Cikkek, vallomások Nagy Imréről
Bp., 1983. Európa.
411 l., 5 sztl.lev., 30 tábla (ebből 6 színes)
(Emlékezések)
Kiadói egészvászon kötésben, színes illusztrált papír védőborítóval.

600 Ft

GERŐ László

Az építészeti stílusok

(Bp.) 1957. Gondolat. 
144 l., 2 sztl.lev., 8 tábla
(Ismerjük meg …)
Számtalan szövegközti rajzzal.
Kiadói félvászonkötésben, papírvédőborítóban.

1.500 Ft

A KUBIZMUS

Válogatás a mozgalom dokumentumaiból
Bp., 1975. Gondolat.
253 l., 1 sztl. lev., 24 fekete-fehér és 4 színes képtábla.
Kiadói papírkötésben.

1.000 Ft

RENOUARD, J.

La céramique ancienne

Paris, 1930. Les Éd. Pittoresques.
1 t., 160 l.,20 t.
(Collection des Collectionneurs)
Egészvászon kötésben, az első és hátsó borítók felkasírozva, szép példány.

3.000 Ft

KISFALUDI STROBL Zsigmond

Emberek és szobrok

Bp., 1969. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. 
237 l., 1 sztl.lev.
Számos szövegközti fényképpel és egyéb illusztrációval.
Kiadói egészvászon kötésben, színes illusztrált papír védőborítóval, jó példány.

600 Ft

DÜRER-LITERATUR IN UNGARN 1800-1928

Herausgegeben vom kgl. ungarischen Ministerium für Kultus und Unterricht.
Bp., 1928. Kgl.Ung.Univ.-Druckerei.
1 tábla, 47 l.
Kiadói papírborítékban, fűzve, jó példány.

1.000 Ft

Modern olasz művészeti kiállítás

A Műcsarnokban rendezett  – – tárgymutatója 80 képes táblával 1936 jan.- márc.
Előszó: MARAINI, Antonio és GEREVICH Tibor
Bp., 1936. KMENY.
59 l., 40 tábla
Kiadói papírborítóban, fűzve.

1.000 Ft

BECK Ö. Fülöp emlékkiállítás

Összeállította: POGÁNY Ö. Gábor
Előszó: KÁLLAI Ernő
(Bp.) 1947. (Független-nyomda.)
2 sztl.lev., 8 tábla, 4 sztl.lev.
Kiadói papírborítékban, fűzve.

1.000 Ft

RICHARD, Lionel összeáll.

Az expresszionizmus enciklopédiája

(Ford.: NAGY Katalin és VERESS Anna)
(Bp. 1987.) Corvina.
325 l., 1 sztl.lev.
Számos szövegközti fekete-fehér és színes illusztrációval.
Kiadói egészvászon kötésben, színes illusztrált papír védőborítóban, szép példány.

3.600 Ft

CASTIGLIONE László

Hellenisztikus művészet

Bp., (1980.) Corvina.
248 l., 4 t.(színes)
183 szövegközti fotóval és egyéb illusztrációval.
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóval, szép példány.

3.000 Ft

CASTIGLIONE László

Római művészet

(Második, bővített kiadás)
Bp., (1978.) Corvina.
254 l., 12 sztl.lev., 3 t.(színes)
194 szövegközti fotóval és egyéb illusztrációval.
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóval, szép példány.

3.000 Ft

ÉBER László

Donatello

Bp., 1903. Lampel.
142 l., 3 sztl.lev., 10 tábla
(Művészeti Könyvtár)
84 szövegközti képpel
Kiadói szecessziós (Gottermayer) egészvászon kötésben, jó példány.

2.000 Ft

BUDAY György

- - fametszetei

(A kötetet összeállította, a kötést és a tipográfiát tervezte SZÁNTÓ Tibor)
Bevezető: ORTUTAY Gyula
(Bp.) 1970. Magyar Helikon.
200 l.,   4 sztl.lev.
( A 31.-től a 193-dik oldalig BUDAY György fametszetei)
Kiadói illusztrált papírkötésben, védőborítóval, szép példány.

2.400 Ft

HÚSZ ÉV SZERZEMÉNYEI (1913-1933)

A Művészeti Múzeumok Barátai Egyesületének (előbb Múzeumbarátok Egyesülete) kiállítása az Új Magyar Képtárban
Bp., 1934. (Athenaeum)
1 tábla, 11 l., 6 tábla
Kiadói papírborítékban, jó példány.

600 Ft

C. HARRACH Erzsébet és KISS Gyula

Vasi műemlékek

Településtörténet, építészettörténet, művelődéstörténet
Szombathely, 1983. (Sylvester János Ny.)
569 l.
838 fényképpel és egyéb illusztrációval.
Kiadói illusztrált egészvászon kötésben, papír védőborítóval, jó példány.

3.000 Ft

VASARELY, Victor

Színes város

A művészet hétköznapi életünkben
(Fordította: VÍGH Árpád)
(Bp., 1983. Gondolat)
163 l., 1 sztl.lev., 8 tábla (ebből négy színes)
Kiadói színes papírborítékban, fűzve, jó példány.

800 Ft

KMETTY JÁNOS MÚZEUM

(A kiállítást rendezte: MUCSI András)
(A katalógust tervezte: KEREKES László)
Szentendre, (1981. Nyomda Zalaegerszeg)
24 sztl.lev.
Fűzve, jó példány.

600 Ft

KŐRÖSI Ferenc

A művészi nevelés

Német, francia és angol szerzők nyomán írta: – –
Bp., (1930.) KMENY.
184 l.
(Különlenyomat a “Néptanítók Lapja” 1928-29. évfolyamaiból)
Számos szövegközti rajzzal.
Új egészvászon kötésben, az első és hátsó fedlap felkasírozva.

1.500 Ft

(PERNECZKY Géza)

Kortársak szemével

Írások a magyar művészetről 1896-1945
(Válogatta, jegyzetekkel ellátta és a bevezető tanulmányt írta – -)
(Bp.) 1967. Corvina.
311 l., 20 tábla
(A Művészettörténet Forrásai)
Fűzve, kiadói papírborítékban, szép példány.

1.000 Ft

ONÓDI Béla

Életutam

– – festőművész visszaemlékezései
Összeállította: ONÓDINÉ Deisinger Margit
Szentendre, 1984. (PMKK sokszorosítója)
1 tábla, 99 l., 1 sztl.lev., 12 tábla (+hibajegyzék)
Fűzve, illusztrált papírborítékban, jó példány.

600 Ft