KUZSINSZKY Bálint

Aquincum

Az ásatások és múzeum ismertetése

Hetedik, a múzeum kibővítése után átdolgozott kiadás

Bp., 1933. Budapest Székesfőváros (Franklin-Társulat nyomdája)              1 melléklet kihajtható, 73 l., 1 sztl.lev.

Fűzve (a fűzés meglazult), kiadói papírborítékban, jó példány.

1.500 Ft

LÁSZLÓ Gyula - RÁCZ István

A nagyszentmiklósi kincs

(Bp., 1977. Corvina.)            191 l., 4 tábla (színes)

A szövegben egészoldalas fényképek és szövegközti rajzok.

Dedikált példány !

Kiadói egészvászon kötésben, színes illusztrált papír védőborítóval, amely két helyen kissé beszakadt, különben szép példány.

3.600 Ft

MAGYAR Kálmán

Az Árpád-kori Somogy francia kapcsolatairól

(Somogyvár és Saint-Gilles)

Kaposvár, 1983. ny.n.             108 l., (50-től 99 oldalig fényképek régészeti ásatásokról és épületekről)

(Somogyi Múzeumok közleményei VI./2. különlenyomat)

Francia, orosz és eszperantó összefoglalóval.

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban, jó példány.

2.000 Ft

HOOD, Sinclair

A minószi Kréta

(Fordította ZSOLT Angéla)

Bp., 1983. Gondolat.         222 l., 1 sztl.lev., 24 tábla

Kiadói egészvászon kötésben, színes illusztrált papír védőborítóval, szép példány.

1.800 Ft

GERŐ László

A Budai vár helyreállítása

Bp., 1951. Közoktatásügyi Kiadóvállalat.       223 l., 7 melléklet (kihajtható), 33 egész oldalas fotó.

Kiadói félvászon kötésben, közepes példány.

2.000 Ft

OVIDIUS Publius Naso

Római naptár Fasti

(Fordította, a név- és tárgymutatót készítette GAÁL László)

(Bp., 1986.) Helikon.           258 l., 5 sztl.lev., 7 tábla

(Prométheusz könyvek 12)

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban, jó példány.

1.000 Ft

KLENGEL, Horst

Nomádok az ókori Elő-Ázsiában

(Fordította TARNÓI Judit)

Bp., 1985. Gondolat.        249 l., 3 sztl.lev., 12 tábla (ebből 4 színes)

Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóval, jó példány.

1.500 Ft

KUTHY Sándor

Élő művészek a múzeumban

Hozzákötve:

TÓTH Sándor: Régészet, műemlékvédelem, történelem

DÁVID Ferenc: Soproni építőiparosok házai

(Bp.), 1974. (Akadémiai Nyomda)     613-637 l.

(Klny. az Építés-építészettudomány V. kötet 3-4.számából)

Fűzve.

500 Ft

THOMSON, George

Aischylos és Athén

A dráma társadalmi eredetének vizsgálata

(Fordította V. MELLER Ágnes)

(Bp.), 1958. Gondolat.      465 l., 1 sztl.lev.

Kiadói félvászon kötésben, papír védőborító nélkül.

1.000 Ft

SZÁSZ Károly

Horatius.

Élet- és jellem-rajz.

Bp., 1891. Franklin-Társulat.    131 l.

(Olcsó Könyvtár 736-737 sz.)

Fűzve, kiadói papírborítóban, felvágatlan példány.

500 Ft

COX, (Georg) György

Görög regék

(A fordítás KOMÁROMY Lajos műve)

(Bp.), é.n., Franklin-Társulat     436 l.

Számos szövegközti illusztrációval

Kiadói, illusztrált, kicsit kopott félvászon kötésben.

1.500 Ft

B. THOMAS Edit

A nagydémi lararium

Veszprém, 1965. (Veszprém megyei Nyomda)    1 tábla(címkép), 31 l.

Számos egészoldalas fotóval.

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban.

600 Ft

ROSKA Márton

A Székelyföld őskora

(Különlenyomat a Székely Nemzeti Múzeum 50 éves jubiláris emlékkönyvéből)

Kolozsvár, 1929. Minerva.      74 l.

Német nyelvű kivonattal.

Fűzve, kiadói papírborítóban, az első borítón foltokkal.

3.000 Ft

TACITUS

Sorsfordulatokban gazdag kor

(Fordította BORZSÁK István)

Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta BODOR András

Bukarest, 1984. Kriterion.          245 l., 3 sztl.lev.

Kiadói keménypapír kötésben, jó állapotban.

450 Ft

BOISSIER, Gaston

Virgil

Bp., 1876. Franklin-Társulat.           99 l.

Korabeli amatőr félvászon kötésben, közepes példány.

500 Ft

OERTWIG, Siegfried

Elsüllyedt városok

Kirándulás a régészet birodalmába
Második kiadás
(Fordította BORZSÁK István)
Bp., 1966. Gondolat.
163 l., 2 sztl.lev., 40 tábla
Kiadói félvászon kötésben, színes illusztrált papír védőborítóban, jó példány.

800 Ft

SZERGEJENKO, Marija J.

Pompeji

Bp., 1960. Gondolat.
381 l., 1 sztl.lev.
Számos szövegközti fényképpel és egyéb illusztrációval.
Kiadói egészvászon kötésben.

1.000 Ft

SELECTA LATINAE ORATIONIS EXEMPLARIA

Volumen 1-2. (Egybekötve)
Vindobonae, 1846. (Typis viduae Antonii Richter)
343 l.; 413 l.
Korabeli amatőr félvászon kötésben, jó példány.

8.000 Ft

WELLNER István

Az aquincumi Hercules-villa

Vezető a kiállítás és romkert megtekintéséhez
(Bp., 1973. Nógrád m. Nyomda.)
52 l., 2 sztl.lev.
Húsz szövegközti fényképpel és illusztrációval.
Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban.

500 Ft

WARNER, Rex

Julius Caesar

(Fordította MÁTHÉ Klára és SZÍJGYÁRTÓ László)
(Bp.) 1969. Gondolat. 
630 l., 1 sztl.lev.
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóval.

600 Ft

SZILÁGYI János

Aquincum

(Második kiadás)
Bp., (1943.) Officina.
29 l., 3 sztl.lev., 14 tábla
(Officina képeskönyvek 20.)
Kiadói félvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóban.

1.000 Ft

MAKKAY János

A tiszaszőlősi kincs

Nyomozás egy rézkori fejedelem ügyében
Bp., 1985. Gondolat.
213 l., 1 sztl.lev., 16 tábla
Kiadói színes illusztrált papírkötésben, fűzve.

800 Ft

NÉMETHY Géza

A római elégia

Bp., 1905. MTA.
XVI, 422 l., 1 sztl.lev.
(A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata Új Folyam LXI. kötet 1905-1907. cyclus)
Korabeli amatőr félvászon kötésben, gerincén vignettával.

2.000 Ft

NÉMETHY, Geyza

A.(uli) Persii Flacci

Satirae
Edidit, adnotationibus exegeticis et indice verborum instranxit – –
Bp., (1903.) Sumpt. Acad. Litt. Hungariae.
390 l., 1 sztl.lev.
(Editiones criticae scriptorum graecorum et romanorum …)
Amatőr egészvászon kötésben, az eredeti borító lapok felkasírozva, jó példány.

3.000 Ft

ZICHY Antal

Q.(intus) Horatius szatírái.

(Ethikai tanulmány)
Székfoglaló – – lev. tagtól
Pest, 1871. Eggenberger.
 34 l.
(Értekezések a nyelv és széptudományok köréből … I. osztály rendeletéből VI. szám 1871.)
Fűzve, eredeti papírborítóban, körülvágatlan példány, kissé foltos.

1.000 Ft