KUZSINSZKY Bálint

Aquincum

Az ásatások és múzeum ismertetése

Hetedik, a múzeum kibővítése után átdolgozott kiadás

Bp., 1933. Budapest Székesfőváros (Franklin-Társulat nyomdája)              1 melléklet kihajtható, 73 l., 1 sztl.lev.

Fűzve (a fűzés meglazult), kiadói papírborítékban, jó példány.

1.500 Ft

LÁSZLÓ Gyula - RÁCZ István

A nagyszentmiklósi kincs

(Bp., 1977. Corvina.)            191 l., 4 tábla (színes)

A szövegben egészoldalas fényképek és szövegközti rajzok.

Dedikált példány !

Kiadói egészvászon kötésben, színes illusztrált papír védőborítóval, amely két helyen kissé beszakadt, különben szép példány.

3.600 Ft

MAGYAR Kálmán

Az Árpád-kori Somogy francia kapcsolatairól

(Somogyvár és Saint-Gilles)

Kaposvár, 1983. ny.n.             108 l., (50-től 99 oldalig fényképek régészeti ásatásokról és épületekről)

(Somogyi Múzeumok közleményei VI./2. különlenyomat)

Francia, orosz és eszperantó összefoglalóval.

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban, jó példány.

2.000 Ft

HOOD, Sinclair

A minószi Kréta

(Fordította ZSOLT Angéla)

Bp., 1983. Gondolat.         222 l., 1 sztl.lev., 24 tábla

Kiadói egészvászon kötésben, színes illusztrált papír védőborítóval, szép példány.

1.800 Ft

GERŐ László

A Budai vár helyreállítása

Bp., 1951. Közoktatásügyi Kiadóvállalat.       223 l., 7 melléklet (kihajtható), 33 egész oldalas fotó.

Kiadói félvászon kötésben, közepes példány.

2.000 Ft

OVIDIUS Publius Naso

Római naptár Fasti

(Fordította, a név- és tárgymutatót készítette GAÁL László)

(Bp., 1986.) Helikon.           258 l., 5 sztl.lev., 7 tábla

(Prométheusz könyvek 12)

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban, jó példány.

1.000 Ft

KLENGEL, Horst

Nomádok az ókori Elő-Ázsiában

(Fordította TARNÓI Judit)

Bp., 1985. Gondolat.        249 l., 3 sztl.lev., 12 tábla (ebből 4 színes)

Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóval, jó példány.

1.500 Ft

KUTHY Sándor

Élő művészek a múzeumban

Hozzákötve:

TÓTH Sándor: Régészet, műemlékvédelem, történelem

DÁVID Ferenc: Soproni építőiparosok házai

(Bp.), 1974. (Akadémiai Nyomda)     613-637 l.

(Klny. az Építés-építészettudomány V. kötet 3-4.számából)

Fűzve.

500 Ft

THOMSON, George

Aischylos és Athén

A dráma társadalmi eredetének vizsgálata

(Fordította V. MELLER Ágnes)

(Bp.), 1958. Gondolat.      465 l., 1 sztl.lev.

Kiadói félvászon kötésben, papír védőborító nélkül.

1.000 Ft

SZÁSZ Károly

Horatius.

Élet- és jellem-rajz.

Bp., 1891. Franklin-Társulat.    131 l.

(Olcsó Könyvtár 736-737 sz.)

Fűzve, kiadói papírborítóban, felvágatlan példány.

500 Ft

COX, (Georg) György

Görög regék

(A fordítás KOMÁROMY Lajos műve)

(Bp.), é.n., Franklin-Társulat     436 l.

Számos szövegközti illusztrációval

Kiadói, illusztrált, kicsit kopott félvászon kötésben.

1.500 Ft

B. THOMAS Edit

A nagydémi lararium

Veszprém, 1965. (Veszprém megyei Nyomda)    1 tábla(címkép), 31 l.

Számos egészoldalas fotóval.

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban.

600 Ft

ROSKA Márton

A Székelyföld őskora

(Különlenyomat a Székely Nemzeti Múzeum 50 éves jubiláris emlékkönyvéből)

Kolozsvár, 1929. Minerva.      74 l.

Német nyelvű kivonattal.

Fűzve, kiadói papírborítóban, az első borítón foltokkal.

3.000 Ft

RENFREW, Colin

A civilizáció előtt

A radiokarbon-forradalom és Európa őstörténete

Bp., 1995. Osiris.         321 l., 1 sztl.lev., 4 tábla

(Osiris Könyvtár-Történelem)

Számos szövegközti illusztrációval.

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban.

1.500 Ft

TACITUS

Sorsfordulatokban gazdag kor

(Fordította BORZSÁK István)

Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta BODOR András

Bukarest, 1984. Kriterion.          245 l., 3 sztl.lev.

Kiadói keménypapír kötésben, jó állapotban.

450 Ft

BOISSIER, Gaston

Virgil

Bp., 1876. Franklin-Társulat.           99 l.

Korabeli amatőr félvászon kötésben, közepes példány.

500 Ft

OERTWIG, Siegfried

Elsüllyedt városok

Kirándulás a régészet birodalmába
Második kiadás
(Fordította BORZSÁK István)
Bp., 1966. Gondolat.
163 l., 2 sztl.lev., 40 tábla
Kiadói félvászon kötésben, színes illusztrált papír védőborítóban, jó példány.

800 Ft

SZERGEJENKO, Marija J.

Pompeji

Bp., 1960. Gondolat.
381 l., 1 sztl.lev.
Számos szövegközti fényképpel és egyéb illusztrációval.
Kiadói egészvászon kötésben.

1.000 Ft

SELECTA LATINAE ORATIONIS EXEMPLARIA

Volumen 1-2. (Egybekötve)
Vindobonae, 1846. (Typis viduae Antonii Richter)
343 l.; 413 l.
Korabeli amatőr félvászon kötésben, jó példány.

8.000 Ft

WELLNER István

Az aquincumi Hercules-villa

Vezető a kiállítás és romkert megtekintéséhez
(Bp., 1973. Nógrád m. Nyomda.)
52 l., 2 sztl.lev.
Húsz szövegközti fényképpel és illusztrációval.
Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban.

500 Ft

JOSEPHUS FLAVIUS

A zsidók története (XI-XX. könyv)

Második kiadás
(Görög eredetiből fordította RÉVAY József)
Bp., 1983. (Gondolat.)
XLII, 1 sztl.lev., 640 l., 1 sztl.lev.
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóval, jó példány.

1.000 Ft

WARNER, Rex

Julius Caesar

(Fordította MÁTHÉ Klára és SZÍJGYÁRTÓ László)
(Bp.) 1969. Gondolat. 
630 l., 1 sztl.lev.
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóval.

600 Ft

SZILÁGYI János

Aquincum

(Második kiadás)
Bp., (1943.) Officina.
29 l., 3 sztl.lev., 14 tábla
(Officina képeskönyvek 20.)
Kiadói félvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóban.

1.000 Ft

MAKKAY János

A tiszaszőlősi kincs

Nyomozás egy rézkori fejedelem ügyében
Bp., 1985. Gondolat.
213 l., 1 sztl.lev., 16 tábla
Kiadói színes illusztrált papírkötésben, fűzve.

800 Ft

NÉMETHY Géza

A római elégia

Bp., 1905. MTA.
XVI, 422 l., 1 sztl.lev.
(A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata Új Folyam LXI. kötet 1905-1907. cyclus)
Korabeli amatőr félvászon kötésben, gerincén vignettával.

2.000 Ft

NÉMETHY, Geyza

A.(uli) Persii Flacci

Satirae
Edidit, adnotationibus exegeticis et indice verborum instranxit – –
Bp., (1903.) Sumpt. Acad. Litt. Hungariae.
390 l., 1 sztl.lev.
(Editiones criticae scriptorum graecorum et romanorum …)
Amatőr egészvászon kötésben, az eredeti borító lapok felkasírozva, jó példány.

3.000 Ft

ZICHY Antal

Q.(intus) Horatius szatírái.

(Ethikai tanulmány)
Székfoglaló – – lev. tagtól
Pest, 1871. Eggenberger.
 34 l.
(Értekezések a nyelv és széptudományok köréből … I. osztály rendeletéből VI. szám 1871.)
Fűzve, eredeti papírborítóban, körülvágatlan példány, kissé foltos.

1.000 Ft