LAJTA Andor

Filmművészeti évkönyv

Szerkesztő és kiadó: – –

XXVI-XXVII. évfolyam 1945-1946.

Bp., 1945. A Szerző. (Löblovitz-nyomda)         419 l.

A szövegközt számos hirdetéssel.

Kiadói félvászon kötésben, a gerinc felső része kissé sérült, egyébként jó példány.

3.600 Ft

BAUMGARTNER Alajos

Bayreuth.

Bp., é.n., Németh József könyv- és zenemű-kereskedése   40 l., 4 tábla

(Zenetudományi Könyvtár 13.)

Mérete: 150 mm x 115 mm

Korabeli amatőr félvászon kötésben, szép példány.

1.000 Ft

Tudomány és művészet

I. CSÁTH Géza: Zeneszerző portrék

Bp., 1911. Politzer Zsigmond és Fia.           36 l., 2 sztl.lev.

(Modern Könyvtár 74. szám)

II. ROLLAND, Romain: Beethoven élete

Fordította MIKES Lajos

Bp.,(1911.), Athenaeum.           54 l.

(Nagy emberek I.)

(Modern Könyvtár 100. szám)

III. SCHILLER Ottó: Bevezetés a biológiai esztétikába

Bp., é.n., Athenaeum.           198 l.

(Modern Könyvtár 143-149.)

Kiadói vaknyomásos egészvászon kötésben, gerincén aranyozással, a gerinc felső részén kis hibával, különben jó példány.

3.000 Ft

SZABOLCSI Bence

A zene története

Második kiadás

Bp., (1940.),Rózsavölgyi és Társa.       415 l., 16 tábla

Kiadói félvászon kötésben, papír védőborítóval, szép példány.

1.500 Ft

BÁRDOS Kornél

Eger zenéje 1687-1887

A művek tematikus jegyzékét összeállította VAVRINECZ Veronika

Bp., 1987. Akadémiai.         546 l., 1 sztl.lev., 10 tábla

Számos szövegközti kottapéldával.

Kiadói egészvászon kötésben, színes illusztrált papír védőborítóval, szép példány.

2.000 Ft

KISZELY Mária

Cosima

Wagner Richardné – Liszt Cosima élete

Bp.,(1943.) Bárd Ferenc és Fia.       12 tábla, 350 l.

(Érdekes életek I.)

Kiadói félvászon kötésben, jó példány, kissé kopott gerinccel.

1.500 Ft

TOKAJI András

Mozgalom és hivatal

Tömegdal Magyarországon 1945-1956

Bp.,(1983.), Zeneműkiadó.         284 l., 2 sztl.lev.

A szöveg közt számos kottapéldával.

Fűzve, kiadói színes papírborítóban, jó példány.

600 Ft

HUBER Frigyes

A gregorián korális

A “korális tanfolyam” II., bővített kiadása

Bp.,1938.Magyar Kórus.(Martienum Könyvnyomda RT. Szombathely) 127 l.

Szövegközti kottákkal.

Fűzve, illusztrált papírborítékban, címlapon bélyegzővel, jó példány.

2.000 Ft

STRASSER, Otto

És ezért még fizetnek is ...

Életem a bécsi Filharmonikusok között

(Fordította: ORMAY Imre)

Bp., 1980. Zeneműkiadó.       244 l., 2 sztl.lev.

Számos szövegközti egészoldalas fotóval.

Kiadói egészvászon kötésben, színes illusztrált papír védőborítóval, szép példány.

1.000 Ft

SZENT-GÁLY Gyula

Zene-elmélet.

Iskolai és magánhasználatra

I.rész. Elemi zenetan.

II.rész. Összhangzattan.

III.rész. A formatan elemei.

Negyedik javított és bővített kiadás.

Kecskemét, 1911. Gallia-féle Könyvkereskedés.    302 l., 1 sztl.lev.

Szövegközt számos kotta példával.

Fűzve, széteső példány.

1.000 Ft

Kolozsvári Nemzeti Színház 1941 - 1942

(Kolozsvár, é.n. “Lyceum” nyomdai műintézet)     18 sztl.lev.

Hozzátartozik:

A Kolozsvári Nemzeti Szinház megnyitó előadásának müsora.

Fűzve, szép példány.

2.000 Ft

DEMÉNY János

Bartók

Bp., 1946. Egyetemi Nyomda.    41 l., 1 sztl.lev.

Fűzve, kiadói papírborítóban, kifogástalan példány.

1.000 Ft

LÁSZLÓ Anna

Hevesi Sándor

Bp., 1960. Gondolat.
441 l., 3 sztl.lev., 6 t. (képek)
Kiadói félvászon kötésben, papír védőborítóban.

1.000 Ft

DEJCS, Alekszandr

Talma

(Ford.: ACZÉL Ferenc)
Bp., 1984. Gondolat. 
379 l., 3 sztl.lev., 8 tábla
Kiadói papírkötésben, illusztrált papír védőborítóval.

500 Ft

LAWSON, John Howard

Film: The Creative Process

The search for an Audio-Visual language and Structure
New York, (1964.)  Hill and Wang.
 XX., 380 l., 16 t.
Kiadói egészvászon kötésben, színes papír védőborítóval.

800 Ft

BISKIND, Peter

Easy Riders, Raging Bulls

How the Sex-Drugs-and-Rock’n’ Roll Generation saved Hollywood
(New York, 1998.) Simon&Schuster.  
506 l., 1 sztl.lev., VIII. tábla
Kiadói papírkötésben, színes illusztrált papír védőborítóval, jó példány.

1.500 Ft

MÁTÉ Judit

Monica Vitti

Bp., 1985. Gondolat. 
243 l., 1 sztl.lev.
(Szemtől szemben)
Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban.

300 Ft

OLIVIER, Laurence

Egy színész vallomásai

Fordította: PREKOP Gabriella
Bp., 1985. Európa.
400 l., 6 sztl.lev., 30 t.(fénykép)
Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóval, jó példány.

450 Ft

BATTA András

Richard Strauss

Bp., 1984. Gondolat.
298 l., 3 sztl.lev.
(Szemtől szemben)
Számos szövegközti fényképpel és illusztrációval.
Kiadói papírkötésben, fűzve.

450 Ft

In memoriam Igor STRAVINSKY

Bp., 1972. Zeneműkiadó.   
133 l., 1 sztl.lev.
Bartók Béla, Bárdos Lajos, Doráti Antal, Gonda János, Kurtág György, Paul Henry Lang, Mihály András, Milloss Aurél, Yvonne Rácz-Barblan, Somfai László, Starker János, Szőllősy András és Zádor Jenő írásával.
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóval. 

1.000 Ft

HEVESI Sándor

A drámaírás iskolája

(A tanulmányokat válogatta, sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta STAUD Géza)
Bp., 1961. Gondolat.
 1 tábla, 409 l., 1 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóval.

1.000 Ft

FALK Géza

Liszt breviárium

A zeneszerető nagyközönség Liszt-könyve
Második kiadás.
Bp., (1936.) Rózsavölgyi és Társa.
 278 l., 1 sztl.lev., 7 tábla
Korabeli amatőr félvászon kötésben, az eredeti színes borító felkasírozva.

600 Ft

(DEBRECZENI Ferenc)

Jászai Mari írásai

Emlékezések – Napló – Tanulmányok
(Válogatta és a bevezető tanulmányt írta – -)
(Bp.) 1955. “Művelt Nép” Tudományos és Ismeretterjesztő Kiadó.
483 l., 4 tábla
Kiadói félvászon kötésben.

1.000 Ft

JÁNOSI Sándor

Táncos krónika

(Bp., 1979.) Népművelési Propaganda Iroda.
105 l.
Számos szövegközti fényképpel és egyéb illusztrációval.
Fűzve, kiadói rajzos papírborítóban, szép példány.

800 Ft

"His Master's Voice"

Világhírű művészek hanglemez felvételeinek gyűjteménye
Bp., (1941. Róna Zsigmond)
86 l.
Hanglemez katalógus
Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban.

800 Ft