TÓTH János

A hegedű

Bp., 1919. (Uránia Könyvnyomda)     1 tábla (Tóth János), 48 l.

Fűzve, kiadói papírborítóban, a borítók és a lapélek töredezettek, kissé hiányosak.

3.000 Ft

BÁRDOS Kornél

Eger zenéje 1687-1887

A művek tematikus jegyzékét összeállította VAVRINECZ Veronika

Bp., 1987. Akadémiai.         546 l., 1 sztl.lev., 10 tábla

Számos szövegközti kottapéldával.

Kiadói egészvászon kötésben, színes illusztrált papír védőborítóval, szép példány.

2.000 Ft

KISZELY Mária

Cosima

Wagner Richardné – Liszt Cosima élete

Bp.,(1943.) Bárd Ferenc és Fia.       12 tábla, 350 l.

(Érdekes életek I.)

Kiadói félvászon kötésben, jó példány, kissé kopott gerinccel.

1.500 Ft

TOKAJI András

Mozgalom és hivatal

Tömegdal Magyarországon 1945-1956

Bp.,(1983.), Zeneműkiadó.         284 l., 2 sztl.lev.

A szöveg közt számos kottapéldával.

Fűzve, kiadói színes papírborítóban, jó példány.

600 Ft

GEIRINGER, Karl

Johann Sebastian Bach

A szerző munkatársa Irene GEIRINGER

(Fordította VÁMOS Magda)

Bp., 1976. Zeneműkiadó.(Kossuth Nyomda)    293 l., 1 sztl.lev.

A szövegben számos kottapéldával.

Kiadói egészvászon kötésben, színes papír védőborítóval. A védőborító felső széle kissé sérült, egyébként jó példány.

1.500 Ft

SZENTPÁL Mária

Játékos ritmika

Bukarest, 1981. Kriterion.      157 l., 1 sztl.lev.

(Alapkiadás: Gyermektáncok Bp., 1973.)

Kiadói illusztrált félvászon kötésben, jó példány.

800 Ft

HUBER Frigyes

A gregorián korális

A “korális tanfolyam” II., bővített kiadása

Bp.,1938.Magyar Kórus.(Martienum Könyvnyomda RT. Szombathely) 127 l.

Szövegközti kottákkal.

Fűzve, illusztrált papírborítékban, címlapon bélyegzővel, jó példány.

2.000 Ft

DEMÉNY Dezső - MESZLÉNYI Róbert

Hangverseny kalauz

I-II. kötet

I. kötet: Szinfóniák, szinfónikus költemények, nyitányok

II. kötet: Karművek: oratóriumok, passiók, misék és egyéb karművek Koncertek: versenyművek hegedűre, zongorára és egyéb hangszerekre

Bp., (1938.) Rózsavölgyi és Társa.   423 l.; 336 l.

Kiadói egészvászon kötésben, színes illusztrált papír védőborítóval, jó példány.

3.000 Ft

MÁRKUS László

A magyar ballet

(Bp.), é.n. (Officina.)     24 sztl.lev., 7 tábla (8 színes képpel)

Számos szövegközti fotóval.

Fűzve, kiadói színes illusztrált papírborítóban, jó példány.

1.000 Ft

MANDEL Róbert

Hangszerész mesterség

Magyar népi zeneszerszámok készítése

(Bp., 1985.) Múzsák Közművelődési Kiadó.    47 l.

Számos szövegközti illusztrációval.

Fűzve, kiadói színes papírborítóban.

800 Ft

STRASSER, Otto

És ezért még fizetnek is ...

Életem a bécsi Filharmonikusok között

(Fordította: ORMAY Imre)

Bp., 1980. Zeneműkiadó.       244 l., 2 sztl.lev.

Számos szövegközti egészoldalas fotóval.

Kiadói egészvászon kötésben, színes illusztrált papír védőborítóval, szép példány.

1.000 Ft

KOLNEDER, Walter

Bach-lexikon

(Fordította és kiegészítette SZÉKELY András)

Bp., 1988. Gondolat.     345 l., 3 sztl.lev.

Kiadói illusztrált keménypapír kötésben, jó példány.

1.000 Ft

SZENT-GÁLY Gyula

Zene-elmélet.

Iskolai és magánhasználatra

I.rész. Elemi zenetan.

II.rész. Összhangzattan.

III.rész. A formatan elemei.

Negyedik javított és bővített kiadás.

Kecskemét, 1911. Gallia-féle Könyvkereskedés.    302 l., 1 sztl.lev.

Szövegközt számos kotta példával.

Fűzve, széteső példány.

1.000 Ft

Kolozsvári Nemzeti Színház 1941 - 1942

(Kolozsvár, é.n. “Lyceum” nyomdai műintézet)     18 sztl.lev.

Hozzátartozik:

A Kolozsvári Nemzeti Szinház megnyitó előadásának müsora.

Fűzve, szép példány.

2.000 Ft

DEMÉNY János

Bartók

Bp., 1946. Egyetemi Nyomda.    41 l., 1 sztl.lev.

Fűzve, kiadói papírborítóban, kifogástalan példány.

1.000 Ft

BARTÓK Béla

Önéletrajz

Írások a zenéről

(A tanulmányokat összegyűjtötte ALMÁRNÉ VESZPRÉMI Lili)

Bp., 1946. Egyetemi Ny.     32 l.

Fűzve, eredeti borítékban, kifogástalan példány.

800 Ft

LÁSZLÓ Anna

Hevesi Sándor

Bp., 1960. Gondolat.
441 l., 3 sztl.lev., 6 t. (képek)
Kiadói félvászon kötésben, papír védőborítóban.

1.000 Ft

CHANDLER, Charlotte

Én, Fellini

(Fordította: LADÁNYI Katalin)
Bp., (1998.) Magvető.
440 l., 3 sztl.lev.
Szövegközti fényképekkel.
Kiadói papírkötésben, színes papírborítóval, szép példány.

1.500 Ft

DEJCS, Alekszandr

Talma

(Ford.: ACZÉL Ferenc)
Bp., 1984. Gondolat. 
379 l., 3 sztl.lev., 8 tábla
Kiadói papírkötésben, illusztrált papír védőborítóval.

500 Ft

LAWSON, John Howard

Film: The Creative Process

The search for an Audio-Visual language and Structure
New York, (1964.)  Hill and Wang.
 XX., 380 l., 16 t.
Kiadói egészvászon kötésben, színes papír védőborítóval.

800 Ft

BISKIND, Peter

Easy Riders, Raging Bulls

How the Sex-Drugs-and-Rock’n’ Roll Generation saved Hollywood
(New York, 1998.) Simon&Schuster.  
506 l., 1 sztl.lev., VIII. tábla
Kiadói papírkötésben, színes illusztrált papír védőborítóval, jó példány.

1.500 Ft

MÁTÉ Judit

Monica Vitti

Bp., 1985. Gondolat. 
243 l., 1 sztl.lev.
(Szemtől szemben)
Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban.

300 Ft

OLIVIER, Laurence

Egy színész vallomásai

Fordította: PREKOP Gabriella
Bp., 1985. Európa.
400 l., 6 sztl.lev., 30 t.(fénykép)
Kiadói egészvászon kötésben, papír védőborítóval, jó példány.

450 Ft

BATTA András

Richard Strauss

Bp., 1984. Gondolat.
298 l., 3 sztl.lev.
(Szemtől szemben)
Számos szövegközti fényképpel és illusztrációval.
Kiadói papírkötésben, fűzve.

450 Ft

In memoriam Igor STRAVINSKY

Bp., 1972. Zeneműkiadó.   
133 l., 1 sztl.lev.
Bartók Béla, Bárdos Lajos, Doráti Antal, Gonda János, Kurtág György, Paul Henry Lang, Mihály András, Milloss Aurél, Yvonne Rácz-Barblan, Somfai László, Starker János, Szőllősy András és Zádor Jenő írásával.
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóval. 

1.000 Ft

PÉTERI Judit

Régi zene

Tanulmányok , cikkek, interjúk
Szerkesztette – –
Bp., (1982.) Zeneműkiadó.
173 l., 1 sztl.lev.
Számos szövegközti fényképpel és kottával.
Fűzve, kiadói egészvászon kötésben, színes illusztrált papír védőborítóval, szép példány.

1.500 Ft

PÉTERI Judit

Régi zene 2

Tanulmányok , cikkek, interjúk
Szerkesztette – –
Bp., (1987.) Zeneműkiadó.
182 l., 1 sztl.lev.
Számos szövegközti fényképpel és kottával.
Fűzve, kiadói illusztrált papírkötésben, szép példány.

1.500 Ft

HEVESI Sándor

A drámaírás iskolája

(A tanulmányokat válogatta, sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta STAUD Géza)
Bp., 1961. Gondolat.
 1 tábla, 409 l., 1 sztl.lev.
Kiadói félvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóval.

1.000 Ft

FALK Géza

Liszt breviárium

A zeneszerető nagyközönség Liszt-könyve
Második kiadás.
Bp., (1936.) Rózsavölgyi és Társa.
 278 l., 1 sztl.lev., 7 tábla
Korabeli amatőr félvászon kötésben, az eredeti színes borító felkasírozva.

600 Ft

(DEBRECZENI Ferenc)

Jászai Mari írásai

Emlékezések – Napló – Tanulmányok
(Válogatta és a bevezető tanulmányt írta – -)
(Bp.) 1955. “Művelt Nép” Tudományos és Ismeretterjesztő Kiadó.
483 l., 4 tábla
Kiadói félvászon kötésben.

1.000 Ft

JÁNOSI Sándor

Táncos krónika

(Bp., 1979.) Népművelési Propaganda Iroda.
105 l.
Számos szövegközti fényképpel és egyéb illusztrációval.
Fűzve, kiadói rajzos papírborítóban, szép példány.

800 Ft

BARTÓK-DOLGOZATOK 1981

(Szerkesztette: LÁSZLÓ Ferenc)
Bukarest, 1982. Kriterion.
375 l., 2 sztl.lev., 1 tábla
Kiadói keménypapír kötésben, színes védőborítóval, jó példány.

2.000 Ft

BARTÓK-DOLGOZATOK

(Szerkesztette: LÁSZLÓ Ferenc)
Bukarest, 1974. Kriterion.
260 l., 1 sztl.lev., 5 tábla
Kiadói keménypapír kötésben, színes védőborítóval, jó példány.

2.000 Ft

"His Master's Voice"

Világhírű művészek hanglemez felvételeinek gyűjteménye
Bp., (1941. Róna Zsigmond)
86 l.
Hanglemez katalógus
Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban.

800 Ft

MANGA János

Magyar népdalok, népi hangszerek

Második kiadás
(Bp., 1975.) Corvina.
66 l., 1 sztl.lev., 24 tábla (részben színes)
(Magyar Népművészet 2.)
Kiadói színes illusztrált keménypapír kötésben, jó példány.

1.000 Ft

(SZŐNYI Klára  vál. és szerk.)

Töltőtollam a kamera

Tanulmányok, cikkek az új filmről I.II. köt.
Bp., 1969. (Építésügyi Tájékoztatási Központ Nyomdaüzemében)
219 l., 1 sztl.lev.; 207 l.
(Filmművészeti Könyvtár 37.)
Fűzve, illusztrált papírborítóval. 

2.000 Ft

HARRACH József - HACKL N. Lajos

Arany lant

Gyermek- és női karénekek gyűjteménye
Iskolai használatra
Szerkesztette – –
A második kiadást átdolg. és bővítette – –
Szólamkiadás
Bp., 1908. Lampel Róbert.
78 l.; IV, 131 l.
Fűzve.

1.000 Ft