Szt. János ev. 3,16. stb. számos nyelven és tájszóláson...

Függelék: Ujabb fordítások.

London. 1895. Brit és külföldi biblia – társulat.        90 l., 1 melléklet (kihajtható), 1 sztl.lev.

Az evangélista szavai 296 nyelven és tájszólásban, valamint kiegészítésként még 24 nyelven.

Kiadói aranyozott egészvászon kötésben, közepes állapotú példány.

2.000 Ft

ECO, Umberto

A nyitott mű (Válogatott tanulmányok)

(Fordították BERÉNYI Gábor, BIERNACZKY Szilárd, SZABÓ Győző, SZEGEDY-MASZÁK Mihály, ZENTAI Éva)

Bp., 1976. Gondolat.                469 l., 1 sztl.lev., 1 melléklet

Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóval, jó példány.

2.000 Ft

SCHMIDT József

A nyelv és a nyelvek

(Bevezetés a nyelvtudományba)

Bp., 1923. Athenaeum.            238 l., 1 sztl.lev.

Korabeli amatőr színes egészvászon kötésben, gerincén vignettával, jó példány.

1.500 Ft

(BUDENZ József)

Felelet.

Nyelvészeti észrevételek Vámbéry Ármin a magyarok eredete cz. munkájára

Ugor füzetek 6.

(Bp., 1883.), ny.n.             107 l.

Fűzve.

3.000 Ft

KLEMM Antal

Magyar történeti mondattan

Bp., 1942. MTA.    382-660 l., 1 sztl.lev.

[A magyar nyelvtudomány kézikönyve II. kötet 6. füzet (harmadik része)]

Fűzve, kiadói papírborítékban, körül- és felvágatlan szép példány.

2.400 Ft

HONTI Rezső

Angol nyelvkönyv

Második javított és bővített kiadás

Bp.,(1939.) Lingua.      296 l.

(Lingua Vidám nyelvórák tanító nélkül)

BYSSZ Róbert rajzaival

Kiadói félvászon kötésben, jó példány.

1.000 Ft

KERTÉSZ Mano

Szállok az Úrnak

Az udvarias magyar beszéd története

(Ezen könyv tipografiáját és fametszetű díszeit REITER László rajzolta)

(Bp.), é.n., Révai.        214 l., 1 sztl.lev.

Korabeli amatőr félvászon kötésben, gerincén aranyozással.

1.000 Ft

MORGENROTH, Wolfgang

Lehrbuch des Sanskrit

Leipzig, (1973.) VEB Verlag Enzyklopädie.   373 l.

(Lehrbücher für das Studium der orientalischen und afrikanischen Sprachen Band XIX)

Kötve, kiadói egészvászon kötésben.

2.500 Ft

MAGYAR NYELVŐR

Szerkesztő és kiadó: SZARVAS Gábor
V. kötet  1876 (1-12. füzet)
Bp., 1876. Pesti Könyvnyomda-Részvény-Társaság.
1 sztl. lev. 580 l.
Korabeli amatőr félvászon kötésben.

2.400 Ft

MAGYAR NÉPNYELV  VI.

Szerk.: BÁRCZI Géza
Debrecen (1949. Alföldi Ny. N. V.)
176 l.
Kiadói papírkötésben, jó állapotú példány.

1.000 Ft

EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY

Huszonkilenczedik (teljes) évfolyam
Szerk.: CSÁSZÁR Elemér és LÁNG Nándor
Bp., 1905. Franklin-Társulat.
VIII., 928 l.; 8 l., (A Budapesti Philologiai Társaság alapszabályai)
Korabeli félvászon kötésben, jó példány.

3.000 Ft

EGYETEMES PHILOLOGIAI KÖZLÖNY

Negyvenkettedik (teljes) évfolyam
Szerk.: BLEYER Jakab és FÖRSTER Aurél
Bp., 1918. Franklin-Társulat.
VII., 470 l., 1 sztl.lev.
Korabeli amatőr félvászon kötésben, jó példány.

2.000 Ft

MACHIK József

 Kereskedelmi levelező.

Kimerítő elméleti és gyakorlati útmutatás jó és helyes kereskedelmi levelek irására, egy kereskedelmi szótárral és phraseologiával, a legtekintélyesebb külföldi munkák nyomán.
Bp., 1874. (Első Magyar Egyesületi Kőnyvnyomda.)
276 l., 295 l., 2 sztl.lev.
Korabeli, amatőr, kopott és szétesőfélben lévő félvászon kötésben.

2.000 Ft

MAGYAR NYELV X. évfolyam

Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára
Szerk.: SZILY Kálmán, GOMBOCZ Zoltán
Bp., 1914. Magyar Nyelvtudományi Társaság.
476 l.
Eredeti füzetekben, felvágatlan, jó példány.

2.500 Ft

MAGYAR NYELV XVI.-XVII. évfolyam

Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára
Szerk.: SZILY Kálmán, MELICH János
Bp., 1920-1921. Magyar Nyelvtudományi Társaság.
167 l., 1 melléklet; 1 sztl.lev., 230 l.
Könyvtári duplum, félvászon kötésben.

3.600 Ft

RÓNA-TAS András

A nyelvrokonság

Kalandozások a történeti nyelvtudományban
Bp., 1978. Gondolat.
486 l., 1 sztl.lev.
Kiadói egészvászon kötésben, illusztrált papír védőborítóval.

2.000 Ft

PÁSZTOR Emil

Toldi-szótár

Arany János Toldijának szókészlete
Bp., 1986. Tankönyvkiadó.
1 tábla, 5-271 l.
Kiadói kemény papírkötésben, védőborítóval.

2.000 Ft