JUNKER, Carl

Das Haus Gerold in Wien 1775-1925

Wien, 1925. Druck und Verlag von Carl Gerold’s Sohn.    1 sztl.lev., 67 l., 3 tábla (színes)

Fűzve, kiadói papírborítóban, a gerinc felső sarka kissé sérült, ettől eltekintve, jó példány.

3.000 Ft

VITÉZ Ferenc

Protestáns könyvjegyek

Kálvin és a kálvinizmus hatása az exlibriseken; avagy a református művészetfelfogás sajátos (le)nyomatai

Debrecen, 2011. Tiszántúli Református Egyházkerület. (Pharma Print Nyomda)          128 l.

A szövegközt számos exlibris illusztrációval.

Dedikált példány !

Fűzve, kiadói papírborítékban, szép példány.

2.000 Ft

REGULI Ernő

Latin-Amerika bibliográfia

Összeállította: – –

Bp., 1977. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár.         331 l., (319-331-ig illusztrációk)

Fűzve, kiadói illusztrált papírborítóban, jó példány.

2.000 Ft

REMETE László

Dienes László (1889-1953)

(Az életrajzot írta, a dokumentumokat válogatta és jegyzetekkel ellátta, a bibliográfiát összeállította: – -)

( Bp., 1964.Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Állami Nyomda)  1 t., 295 l., 12 tábla.

(Könyvtárosok Kiskönyvtára 4.)

Fűzve, kiadói papírborítóban, közepes példány.

800 Ft

DISKAY Lenke

Ex libris és vers

– – kisgrafikái

Bp., 1986.(Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet.)   31 sztl.lev.

Vizsgamunka, könyvárusi forgalomba nem került

Kiadói illusztrált papírborítóban, fűzve, jó példány.

3.000 Ft

FITZ József

A magyar könyv története 1711-ig

(Bp.), 1959. Magyar Helikon.          201 l., 1 sztl.lev.

(FITZ József-KÉKI Béla: A magyar könyv története első rész A magyar könyv története 1711-ig)

Számos szövegközti illusztrációval.

Kiadói egészvászon kötésben, gerincén aranyozással, védőborító nélkül.

2.500 Ft

ILLÉS György

Mesélő könyvtárak

(Bp. 1984. )  Móra.
206 l., 5 sztl.lev.
Számos szövegközti képpel (könyvcímlapok, könyvtár belsők).
Kiadói kemény papírkötésben, színes illusztrált papír védőborítóval, szép példány.

600 Ft

ORAVETZ, Vera

Les impressions francaises de Vienne (1567-1850)

Ouvrage couronné par la Faculté des Lettres
Szeged, 1930. (Imp. des Presses Universitaires Presses de France) 
204 l., 2 sztl.lev.
(A bécsi francia nyomtatványok (1567-1850)
A Bölcsészeti Kar által jutalmazott értekezés
(Francia tanulmányok 3.)
Papírkötésben, az első borító felkasírozva, jó példány.

3.000 Ft

DÜRER-LITERATUR IN UNGARN 1800-1928

Herausgegeben vom kgl. ungarischen Ministerium für Kultus und Unterricht.
Bp.,  1928. Kgl.Ung.Univ.-Druckerei.
1 tábla, 47 l.
Kiadói papírborítékban, fűzve, jó példány.

1.000 Ft

MATTHEWS, William comp.

American diaries

An Annotated Bibliography of American Diaries Written Prior to the Year 1861
Berkeley and Los Angeles, 1945. Univ. of California P.
XIV, 382 l.
(University of California Publications in English volume 16.)
Amatőr egészvászon kötésben, első és hátsó borítólapok felkasírozva.

3.000 Ft

BAYERL, Günter - PICHOL, Karl

Papier

Produkt aus Lumpen, Holz und Wasser
(Reinbek bei Hamburg, 1986.) 253 l., 7 melléklet (papírminták)
Fűzve, kiadói színes papírborítékban, jó példány.

500 Ft

KATALÓGUS

Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár anyagából rendezett kódexminiatúra – kiállítás katalógusa
CATALOGUE de l’exposition des manuscrits a peintures de la bibliothéque de la primatiale d’Esztergom
Esztergom, 1958. Keresztény Múzeum – Musée Chrétien. 
1 melléklet, 68 l., (43-68-ig táblák)
Fűzve, kiadói színes papírborítóban.

500 Ft

BIBLIOGRAPHIE von DEUTSCHLAND

V. Jahrgang.
Leipzig. 1830. Industrie – Comptoir.
21 l., 1 sztl.lev., (regiszter 1 félév)30 l., 2 sztl.lev., (regiszter 2. félév) 352 l.
Korabeli papírkötésben, szép állapotban.

3.000 Ft

NOVÁK László szerk.

Nyomdászatunk 500 esztendeje

Emlékkönyv a könyvnyomtatás feltalálásának félezeréves jubileumára
(Bp., 1940. Világosság Könyvnyomda Rt.) 
1 t. (Gutenberg János arcképe) 160 l.
Számos szövegközti fényképpel és illusztrációval.
Fűzve, kiadói papírborítóban, jó példány.

4.500 Ft

IRODALMI TÁJÉKOZTATÓ

Válogatott magyar könyvek jegyzéke
V. évfolyam 1927.
Bp., 1927. Centrum. 
272 l.
Kiadói papírborítékban, fűzve, jó példány.

600 Ft

(VERESS Zoltán szerk.)

Korunk Évkönyv 1974

Tanulmányok a romániai magyar sajtótörténet köréből
Kolozsvár, 1974. (Tip.Intreprinderea Polig.)
332 l., 2 tábla, 2 sztl.lev., 8 melléklet (hirdetések)
Fűzve, kiadói papírborítóban, jó példány.

1.000 Ft

"CITY" Kölcsönkönyvtár

Idegennyelvű könyveinek jegyzéke
(Bp.) é.n. (Szemes és Eckstein könyvnyomda)
77 l., 1 sztl.lev.
Kiadói papírborítékban, fűzve, jó példány.

1.000 Ft

MAGYAR KÖNYVSZEMLE

A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának közlönye
XXXIV. köt. 3-4.füzet    1927.júl.-dec.
1927. évi folyam III-IV. füzet.
Szerk. RÉDEY Tivadar
Bp., 1927. OSZK.
214-355 l.; 24-36-ig (Bulletin)
Fűzve.

1.000 Ft